UWAGA INFORMACJE O NOWYM PROJEKCIE REALIZOWANYM W ZSP1 Nowe kwalifikacje-inwestycja w rozwój

Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunku technik elektronik, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik z Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz uczących się, pracujących oraz zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego.

Rezultatem projektowym będzie nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli po zajęciach z IPC, ESD, BGA – uczestnicy otrzymają międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN

Szczegółowy opis zajęć:

1) z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)dla100os.(10gr.po10os.),każda gr.48h(6dni x8h)

2) z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE(BGA) dla100os.(10gr.po10os.),każda gr.16h(2dni x8h)

3) z Ochrony przed elektrycznością statyczną pakietów elektronicznych, z uwzględnieniem aplikacji SPACE(ESD) dla100os.(10gr.po10os.),każda gr.8h(1dzień)

4) Każdy uczeń odbędzie 150h stażu zawodowego w firmach z woj. łódzkiego. (jeszcze w tym roku szkolnym 50 uczniów i w przyszłym roku szkolnym 50 uczniów)

5) Uczeń otrzyma stypendium za staż, szkolenie BHP, badanie lekarskie.

Dodatkowe informacje w zakładce, pod linkiem: ZSP1 - Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dla zainteresowanych uczniów można uzyskać u p. dyrektor J. Nikodemskiej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl