Uroczystość zakończenia klas IV

W dniu 20.05 odbędzie się uroczyste pożegnanie klas IV.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem:

1. 07.45- 08.15
2. 08.20 - 08.50
3. 08.55 - 09.25
4. 09.30 - 10.00
5. 10.05 - 10.35

11.00 - Uroczyste pozegnanie klas czwartych

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl