Wymiana uczniowska ze szkołą ROC Ter AA - informacje

Informacje o naszym partnerze

Szkoła ROC Ter AA jest największą szkołą techniczną w Helmond, w której na różnych poziomach uczy się około 6 tysięcy uczniów w wieku od 12 do 21 lat.

Są również prowadzone szkolenia dorosłych pracowników, organizowane na zamówienia zakładów pracy.

Szkoła kształci w specjalnościach: elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, mechanicznych, budowlanych, rolniczych, ekonomicznych, rzemieślniczych itp.

Szkoła dysponuje nowym budynkiem z bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami. Główny nacisk kształcenia kładziony jest na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Helmond to niezwykłe miasto położone w południowo-wschodniej Holandii. Jest jednym z 5 największych miast w prowincji Brabant. To miasto ze wspaniałą przeszłością związaną z przemysłem tekstylnym. W ostatnich kilkunastu latach przeszło prawdziwą metamorfozę. Jest miastem o wielu, często zaskakujących obliczeniach.

To dynamicznie rozwijające się centrum nowoczesnej technologii kultury i sztuki.

Czym jest wymiana?

Wymiana odbywa się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim a szkołą ROC Ter AA w Helmond. Współpraca obu szkół trwa już od początku lat 90. W jej ramach dwa razy w roku organizowane są dwutygodniowe wyjazdy do partnerskich miast.

W jesieni grupa polska odwiedza Holandię, wiosną następuje rewizyta.

Podczas dwutygodniowej wymiany młodzież uczestniczy w zajęciach mających na celu doskonalenie metod kształcenia zawodowego. Uzupełnieniem kształcenia są wizyty w zakładach pracy oraz poznawanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Odbywa się również zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w obu krajach. Zgodnie z porozumieniem celem wymiany jest rozwijanie wiedzy i umiejętności przez uczniów i nauczycieli jak również nawiązanie przyjaźni oraz poznanie obyczajów w partnerskich krajach w oparciu o wzajemne zrozumienie i szacunek

Taka współpraca jest bardzo ważna dla kształtowania i rozwoju młodzieży. Właśnie w Europie gdzie nie ma już granic powinniśmy te możliwości w pełni wykorzystywać.

Nauka w ROC Ter AA

Kierunki kształcenia w szkole ROC Ter AA w Helmond: Elektronik, Informatyk, Ekonomista, Zarządzanie, Budownictwo, Obróbka metali, Teleinformatyk.

W ROC Ter AA oni pracują nad projektami. Każdego roku musza ukończyć kilka projektów. W Holandii system oceniania składa się z 10 ocen (od 1.0 do 10.0 – 5.5 jest to próg do zaliczenia egzaminu/projektu) Zanim zaczną pracę muszą przeprowadzić wywiad ze swoim nauczycielem/klientem, którzy mówią o swoich wymaganiach. Później uczeń musi przygotować „umowę” – To jest mały dokument zawierający skrócony opis wymagań nauczyciela, co chce, i czego oczekuje od nas . Ten dokument musi zostać zatwierdzony, zanim będzie można rozpocząć pracę z projektem. Nauczyciele czasami oczekują od uczniów o wiele więcej pracy (np. raporty z badań, planowanie dnia). Po tym, musza wykonać plan swojego projektu, rozplanować kosztorys, uwzględnić problemy, niezbędny sprzęt, zalecenia. Do czasu zakończenia projektu według wymagań klienta.

Przerwy:

Oni mają tylko 3 przerwy – Pierwsza rano piętnastominutowa, potem maja długą przerwę – 30 minut I ostatnia ma 15 minut. Graja w karty (klootzakken), hearts, czytają darmowa gazetę, rozmawiają. W ich szkole nie ma drużyn piłkarskich lub koszykarskich (tylko w gimnastyce) Tylko klasy z profili Ekonomicznych, zarządzania i obróbki metali maja gimnastykę.

Szkolnictwo

1. szkoła od 4-5 roku – przez 8 lat;

2. szkoła od 12-13 roku – przez 4 lata. Oni mogą wybrać swoje nachylenie zawodowe. Wysoki poziom szkoły pozwala przejść na 3 lub 4 poziom nauczania. Słabsze szkoły pozwalają maksymalnie na przejście na 2 poziom

3. Wyższa szkoła rozpoczyna sie od 16-17 roku Tu zdobywają wykształcenie techniczne. Długość nauki zalezy od poziomu szkoły:

  • 2lv – 2 lata
  • 3lv – 4 lata
  • 4lv – 4 lata

4. Najwyższatechniczna szkoła – 3 lub 4 lata

5. Uniwersytet – Zależy od skończonego poziomu.

To jest bardzo skomplikowany system.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl