Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZ

 

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.

 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

 

* wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),

 

* czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

 

* przeglądając w pracowniach (przedmiotowych komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).

 

3. Biblioteka czynna jest w dniach pracy szkoły w godzinach 7.45 – 15.00.

 

4. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 1 miesiąca. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki gdyż mogą na nie czekać inni czytelnicy.

 

5. Zbiory biblioteki są naszą wspólna własnością – wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 

6. Uczeń, który zgubił lub zniszczył książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej (zniszczonej).

 

7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca).

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA
KOMPUTEROWEGO

 

· Stanowisko komputerowe służy do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.

 

· Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.

 

· Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. Zabrania się pozostawiania osobistych plików w komputerze, po zakończeniu pracy należy je usunąć.

 

· Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi l godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy.

 

· Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 

· Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy poprosić nauczyciela o wypożyczenie słuchawek.

 

· Internet służy jedynie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi i bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

 

· Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw ( np.: czat, bramki sms, allegro, gry hazardowe i inne).

 

· Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 

· Przed przystąpieniem do pracy z komputerem uczeń wpisuje się do zeszytu (nazwisko, klasę, numer stanowiska komputerowego, nazwę programu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz podpisuje się), akceptując tym samym regulamin.

 

· Zabrania się samodzielnego korzystania z drukarki. Przed przystąpieniem do drukowania należy poinformować nauczyciela oraz dokonać wpisu do zeszytu. Zabronione jest drukowanie ściąg.

 

· Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.

 

· Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2020 - kl. III i kl. lV
22.09.2020 - kl. I i kl. II

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl