Uroczystość Szkolna - Ślubowanie klas pierwszych, Święto Patrona i Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 13 października, obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkową uroczystość: Święto Patrona – Tadeusza Kościuszki połączone z Dniem Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: pani Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu, ks. kanonik Sławomir Klich – proboszcz parafii Św. Antoniego, dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk dr inż. Mariusz Pawluk, dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej ppłk Maciej Bańkowski, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim ppłk Jerzy Nawotka, starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej st. chor. szt. Jacek Nikodemski, starszy podoficer dowództwa 7 batalionu Kawalerii Powietrznej  st. chor. szt. Andrzej Klepacz, pani Renata Ferensztajn ze Szkoły Policealnej Mrowiński i pan Piotr Mrowiński – dyrektor Zaocznego Liceum dla Dorosłych oraz panie Donata Domańska, Barbara Adamczyk i Helena Piątkowska z Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz.

Uroczystość rozpoczęła się ślubowaniem klas pierwszych. Osobną przysięgę złożyli uczniowie klasy wojskowej. W ten sposób stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Zgodnie z tradycją uczniowie zasadzili na terenie szkoły drzewka, które będą upamiętniać ich naukę w „Mechaniku”.  
Pani Joanna Kryszewska i pan Robert Kołczyński przedstawili zebranym zwycięzców szkolnego konkursu wiedzy o patronie szkoły. Przekazane zostały również, ufundowane przez Radę Rodziców, nagrody pieniężne dla trzech klas, które w roku szkolnym 2020/2021 uzyskały najwyższą frekwencję.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za trud włożony w edukację i wychowywanie młodzieży. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście, a także Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. W czasie uroczystości przedstawiono również nauczycieli i pracowników nagrodzonych przez Dyrektora szkoły.

Szczególnie gratulujemy pani wicedyrektor Jolancie Nikodemskiej, która otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

Uczniowie klasy 3IT i 3Ep, pod opieką pań: Karoliny Ziętary, Marty Długosz i Anny Grabowskiej, przygotowali prezentacje i krótkie występy związane ze Świętem Patrona – Tadeusza Kościuszki i Dniem Edukacji Narodowej. Całość dopełniły piosenki w wykonaniu dziewcząt z klas hotelarskich, które do występu przygotował pan Piotr Goljat. Za stronę techniczną uroczystości odpowiadali chłopcy z klas informatycznych, których wspierał pan Rafał Andryszkiewicz.

016  028

014  015

004  019

  040  042

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl