Historyczna Akcja HDK

foto

 

kropelka

27 października odbyła się akcja Honorowego Dawstwa Krwi. Po liczbie zgłoszeń uczniów można było przewidzieć, że przejdzie ona do historii pod względem ilości oddanej krwi.

Nigdy przedtem nie zgłosiło udziału do donacji 124 uczniów ZSP nr 1. Tylko 16 osób nie zostało dopuszczonych do oddania krwi. Pozostali nie zgłosili się z innych przyczyn.

Łącznie 84 uczniów i Pani profesor Małgorzata Wuls oddali 39 150 ml krwi. Ponad 39 litrów jednego z najcenniejszych leków świata!

Nie rekordy są jednak najważniejsze, tylko poczucie odpowiedzialności za zdrowie innych i chęć niesienia im pomocy.

Egzamin z życia w naszej szkole został zdany celująco.

Cała, wspaniała ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi, jednogłośnie stwierdziła, że to był wyjątkowy dla nich dzień. Ich drużyna była wzmocniona przez kilka dodatkowych osób m.in. do rejestracji dawców.

Lekarz, na co dzień pracujący w RCK w Łodzi, w czasie wywiadu i badania ciśnienia krwi przeprowadził rozmowę z każdym uczniem/uczennicą. Tych, którzy nie mogli oddać krwi, po wstępnych badaniach i wynikach diagnostycznych instruował, jak należy postępować, aby w przyszłości zostać dawcą. Ci, którzy mogli przystąpić do donacji otrzymali informację zwrotną na temat wyniku ich badań. Lekarz, pracujący również w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, stwierdził, że jest to jedna z najlepszych akcji przeprowadzonych w szkołach woj. łódzkiego w historii RCK pod każdym względem.

W imieniu Dyrekcji, ekipy z RCK i moim składam Wam – Bohaterom tej akcji serdeczne podziękowania, wyrazy szacunku i dumy z tego, że społeczność naszej szkoły zna wartość życia i bezinteresownego pomagania innym.

Prezes Klubu HDK
przy ZSP nr 1
Mariusz Usztel

026  004

011  019

021  024

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl