Uroczystość szkolna - "Ojczyzna w sercach się zaczyna...".

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym czasie listopadowej zadumy przypomnieliśmy  o naszych rodakach, którzy walczyli o zachowanie polskości, a swoją postawą dali wyraz idei, że Ojczyzna, to powinność i odpowiedzialność.

Niezwykle wzruszające wystąpienie słowno-muzyczne przedstawili uczniowie klas 3 Met i 4 Iw oraz Daniela Busiak z klasy 1H, Mateusz Grabowski z klasy 4 MEt oraz Martyna Gradek z klasy 4Iw. Program przygotowały panie Joanna Kryszewska i Angelika Nowak przy wsparciu technicznym Adriana Gila z klasy 4Iw. Oprawę muzyczną przygotował pan Piotr Goljat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom przedstawienia.

Zdjęcia: Michał Skalski

001  002

005  006

009  004

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl