"Dzieci z Przemysłowej " - konferencja naukowa IPN

16 listopada w szkolnej auli odbyła się konferencja naukowa z udziałem dra hab. Dariusza Roguta - dyrektora Łódzkiego Oddziału IPN. Dotyczyła niemieckiego obozu pracy dla polskich dzieci, który funkcjonował w Łodzi w latach 1942-45. Wykład pana dyrektora był o tyle cenny, że po zakończeniu II wojny światowej pamięć o tym obozie zaczęła słabnąć, a niemal wszystkie materialne pozostałości po nim uległy zniszczeniu. Tymczasem więzionych w nim było od 2 do 3 tysięcy dzieci, odebranych polskim rodzicom. Były bite, głodzone, zaszczuwane psami, zmuszane do ciężkiej pracy. Wiele z nich warunków obozowych nie przetrwało. Nie zachowały się wszystkie  dokumenty tej straszliwej zbrodni, więc wieść o wielu małych, bezbronnych więźniach zaginęła bezpowrotnie. IPN wydobywa z zapomnienia te tragiczne karty naszej historii, edukuje i uświadamia.

W konferencji uczestniczyła młodzież z ZSP nr 1 oraz goście z II LO. Po niezwykle interesującym wykładzie dra D. Roguta oraz obejrzeniu wstrząsającego filmu dokumentalnego o tej nieludzkiej zbrodni uczniowie mogli zadawać pytania oraz pobrać materiały wydawnicze IPN, dotyczące obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Nigdy więcej!

Agnieszka Bogdańska

001  002

003

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl