Próbna Matura z Operonem

W dniach 22-24 listopada uczniowie klas czwartych przystępują do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego - na poziomie podstawowym. Odbywać się będą w budynku A. W e-dzienniku / w dniu 20.11.2021/ przesłana zostanie wiadomość, w jakich salach odbędą się egzaminy poszczególnych klas. Po egzaminie próbnym wracamy do zajęć przedmiotowych zgodnie z planem.

Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dot. covid.

Informacje dotyczące czasu trwania danego egzaminu, koniecznych przyborów są umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Do powyższego egzaminu  przystępują uczniowie zdrowi. Przychodzą w stroju galowym i z dowodem osobistym /oraz długopisem z czarnym wkładem/.

Życzymy zdrowia oraz wysokich wyników.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl