Wspólnie na rzecz naszego miasta – w kierunku HSC

foto

W dniu 19.11.2021 dla uczniów klasy I technikum hotelarstwa i technikum elektroniczego i mechanicznego pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska z Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w osobach dr E. Boryczka, dr A. Rzeńca, dr J. Zasina, poprowadzili zajęcia edukacyjne z zakresu tematyki HSC (Human Smar City). Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z problematyką rozwoju współczesnych miast, nabycie przez nich umiejętności myślenia projektowego, definiowania potrzeb społeczności miejskiej, określania sposobów ich zaspokajania w duchu rozwoju zrównoważonego i inkluzywnego oraz aktywizacja na rzecz działań przyczyniających się do rozwoju miast. Zakres tematyczny spotkania i kluczowe zagadnienia zostały omówione w czterech blokach tematycznych: wykładu konwersatoryjnego, dyskusji kierowanej, pokazu multimedialnego oraz pracy zespołowej metodyką design thinking.

 001  002

003  004

005  007

008  009

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl