Powiatowe Zawody Strzeleckie Klas Mundurowych 2021/2022

 W dniu 18.11.2021 r. w godzinach popołudniowych reprezentacja klasy 2-giej mechatronicznej wojskowej (POW) brała udział w I etapie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej klas mundurowych  powiatu tomaszowskiego. Klasę 2Mtw reprezentowały dziewczęta w osobach: Oliwia Sęk, Agata Gmaj i chłopcy: Dawid Krawczyk oraz Marcel Staniec. W trakcie strzelania towarzyszył zawodnikom wychowawca klasy p. Włodzimierz Galicki. Uczniowie ci osiągnęli wynik 332 punkty trafień na 400 możliwych. To dobry wynik, gratulacje!  II etap Powiatowych Zawodów Strzeleckich odbędzie się w marcu 2022 r. Organizatorem i opiekunem strzelań jest pan prof. Mieczysław Kwapisz.

001  002 005 006

003  004

007  008

009  010

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl