Uroczyste zakończenie roku klas czwartych

29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych. Z Mechanikiem pożegnało się sześć klas maturalnych.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski w murach szkoły powitał gości: pana Laszka Ogórka – Wicestarostę Tomaszowskiego, pana Leona Karwata – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, panią Beatę Stańczyk – Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, płk. dr. inż. Mariusza Pawluka - Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, st. chor. sztab. Jacka Nikodemskiego – starszego podoficera dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk. Macieja Bańkowskiego – dowódcę 7 batalionu kawalerii powietrznej, st. chor. sztab. Andrzeja Klepacza – starszego podoficera dowództwa 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz mjr. Pawła Jędrycha – zastępcę Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Maz.

W czasie uroczystości nagrodzono uczniów wyróżniających się nie tylko bardzo dobrymi ocenami i wysoką frekwencją, ale także zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły i osiągających sukcesy sportowe.

Dyrekcja, zaproszeni goście, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski życzyli maturzystom najlepszych wyników na zbliżającym się egzaminie dojrzałości, kontynuowania nauki na wybranych uczelniach wyższych i sukcesów w pracy zawodowej. Uczniowie klas czwartych i ich rodzice podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za pracę, zaangażowanie i wielki wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.

Uroczystość zakończył występ przygotowany przez uczniów klas trzecich po gimnazjum.

002  012

013  014

015  019

024

040  039

057

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl