Konkurs "Zawodowiec Mechanika" klas czwartych rozstrzygnięty!

Tytuł "Zawodowca Mechanika klas czwartych" 2021/2022 oraz główną nagrodę otrzymała Natalia Karkowska uczennica klasy hotelarskiej, która najlepiej zdała egzaminy zawodowe oraz uzyskała najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.

Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali Adrian Pasik i Kacper Antkowicz, obaj uczniowie klasy mechanicznej. Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły Dariusz Kwiatkowski, Witold Mazurek Przewodniczący Rady Rodziców oraz Arkadiusz Świątek Koordynator konkursu.

Nagrody w konkursie zostały zakupione z wpłat na Radę Rodziców przy ZSP1.

Nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczniów młodszych klas zachęcam do osiągania jak najlepszych ocen z przedmiotów zawodowych i jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych.

Podsumowanie "Zawodowca Mechanika" klas II i III już w czerwcu.

zdj. Michał Skalski 3Icp

z001  z002

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl