Kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim podczas majowego święta.

Punktualnie o godzinie 9.00, mszą świętą w intencji ojczyzny, w kościele p.w. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim,  rozpoczęły się uroczyste obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po zakończeniu mszy świętej, nastąpił przemarsz kompanii honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz przybyłych na uroczystości pocztów sztandarowych, pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po przywitaniu uczestników uroczystości pieśnią patriotyczną przez chór "Artis Gaudium", odegrany został hymn państwowy, po którym poczet flagowy żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej podniósł flagę państwową na maszt. W imieniu prezydenta miasta Marcina Witko, który reprezentował mieszkańców Tomaszowa na uroczystościach centralnych w Warszawie, głos zabrała wiceprezydent Izabela Śliwińska.                
Po zakończeniu przemówień i okolicznościowych rozkazów o wyróżnieniach, odczytany został Apel Pamięci, a przybyłe na uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki wiązanki kwiatów.
Uroczystości zakończyła defilada, w której uczestniczyły trzy pododdziały kadetów reprezentujących naszą szkołę wraz z pocztem sztandarowym.

001  005

006 012

016  022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl