Szkolenie kadetów certyfikowanych klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Kadeci klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęli pięciodniowy obóz szkoleniowy w ramach programu certyfikowanych klas wojskowych.
Szkolenie rozpoczęła zbiórka pododdziału kadetów, w trakcie której dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej ppłk Maciej Bańkowski omówił główne cele szkoleniowe stojące przed kadetami oraz podkreślił ważną rolę jaką odgrywa edukacja wojskowa we współczesnym systemie obrony ojczyzny.

Pierwszy dzień szkolenia upłynął pod znakiem taktyki i szkolenia strzeleckiego. Pod okiem instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej nasi kadeci doskonalili umiejętności przyjmowania postaw strzeleckich, strzelania z wykorzystaniem symulatora „Śnieżnik” oraz przygotowania się do działań na polu walki. W drugiej części zajęć kadeci ćwiczyli poruszanie na polu walki, szyki patrolowe oraz wybrane sygnały dowodzenia.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001  002

003  004

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl