Drugi dzień szklenia kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączność, indywidualne wyposażenie medyczne oraz maskowanie, organizacja i zabezpieczenie stanowiska ogniowego to zasadnicze elementy drugiego dnia szkolenia praktycznego tomaszowskich kadetów.
Zajęcia rozpoczęły się od pracy na radiostacjach przenośnych małej mocy. Kadeci musieli za ich pośrednictwem nawiązać łączność w celu zapewnienia obiegu informacji między dowódcami zespołów podczas ćwiczeń w okresie pokoju. Następnie nasi kadeci przeszli do pracy na przewodowych środkach łączności i prowadzenia za ich pośrednictwem rozmów korzystając z ustalonych wcześniej kryptonimów i cyfrowych numerów rozpoznawczych. Kolejnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem indywidualnego wyposażenia medycznego. Zajęcia zakończyły się czynnościami praktycznymi związanymi z organizacją i zabezpieczeniem stanowiska ogniowego oraz maskowaniem żołnierza.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001 005

006  007

002 003 004

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl