Trzeci dzień szkolenia kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej stanowiły główny temat trzeciego dnia szkolenia kadetów.
Zajęcia rozpoczęły się tradycyjnie od omówienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć i podania tematów realizowanych zagadnień podczas szkolenia. Następnie kadeci podzieleni na grupy szkoleniowe rozpoczęli szkolenie taktyczne. Poza działaniami w sekcjach, kadeci zapoznali się z działaniem punktu kontrolno-ochronnego oraz specyfiką i rodzajami działań w rejonie ześrodkowania. Dodatkowym elementem szkolenia, wprowadzającym naszych kadetów do kolejnego dnia szkolenia, było omówienie sposobów i zasad desantowania ze śmigłowca różnymi sposobami. Ostatnim etapem szkolenia były wybrane elementy szkolenia spadochronowego połączone z prezentacją sprzętu wysokościowo-ratowniczego, w tym składaniem spadochronów.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001 002

003 004

005 006

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl