Prasa o praktykach uczniów ZSP Nr 1

W lokalnej gazecie "Kocham Tomaszów" ukazał się artykuł traktujący o projektach realizowanych w tomaszowskich szkołach. Podaje on również informację o naszym projekcie aktualnie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Do artykułu dołączono zdjęcia z praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu PO WER oraz z pracy przy projekcie w ramach wymiany uczniowskiej w Holandii.

prasa001

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl