Artykuły 2013/2014

Moje miasto–Tomaszów Mazowiecki

Regulamin konkursu:
Celem konkursu :
• kształtowanie poczucia przynależność do środowiska szkolnego, lokalnego i regionalnego
• kształtowanie potrzeby utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną
• popularyzacja ciekawych miejsc, obiektów, zabytków miasta Tomaszów Maz, poznanie historii miasta

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Uczniowie przygotowują prezentację.
3. W pracy powinny się znaleźć miejsca ciekawe, promujące miasto, zabytki, itp.
4. Treść powinna być zilustrowana zdjęciami, rysunkami  itp. w zależność o inwencji autora.
5. Wskazane jest wykonanie zdjęć, czy rysunków samodzielnie

Prace będą oceniane pod względem:
• zawartości merytorycznej,
• czytelności przekazu,
• walorów estetycznych,
• wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
Składanie prac konkursowych;
Złożyć na płycie cd/dvd z podpisem Moje miasto Tomaszów Mazowiecki, imieniem i nazwiskiem oraz klasą do p. Roberta Kołczyńskiego lub p. Mariusza Dołowca najpóźniej do 30.04.2014 r.

Zwycięskie prace konkursowe wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu.
Najciekawsze projekty zaprezentowane zostaną na stronie www.zsp1.edu.pl
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Notatkę przygotował R. Kołczyński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl