Artykuły 2013/2014

Wręczenie certyfikatów SolidWorks

foto

 

W miniony piątek w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie podsumowujące dwumiesięczne praktyki zawodowe ucznia ROC TerAA w Helmond, Maarten’a van den Heuvel’a.
W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu pan Leon Karwat, pani naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – Katarzyna Banaszczak oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – pan Dariusz Kwiatkowski oraz pani Jolanta Nikodemska. W spotkaniu wzięli również udział uczniowie - uczestnicy kursu SolidWorks, zorganizowanego przy wsparciu Starostwa w lutym i marcu bieżącego roku.
Kurs oprogramowania typu CAD o nazwie SolidWorks był przeprowadzony przez stażystę ze szkoły w Helmond. Łącznie w ponad 80 godzinach zajęć wraz z egzaminami wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. W czasie spotkania przedstawiciele władz powiatu wraz z dyrekcją szkoły wręczyli certyfikaty, potwierdzające zdobycie dodatkowych umiejętności oraz zdanie egzaminu końcowego z korzystania z wyżej wymienionej aplikacji.
Członek Zarządu Powiatu pan Leon Karwat w słowach skierowanych do młodzieży podkreślił ogromną wagę zdobywania nowych kwalifikacji przez uczniów i jednocześnie przyszłych studentów, niezbędnych do zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności na światowych rynkach.
W projekcie wzięło udział również 6 uczniów ZSP nr 1, którzy dzielili miejsce zamieszkania z uczniem z Holandii. Działanie to miało na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wymianę poglądów oraz poznanie różnic w systemach oświaty Holandii i Polski a ponadto wymianę spostrzeżeń na temat różnic kulturowych.
Spotkanie, które przebiegło w bardzo gościnnej i miłej atmosferze zakończyło się wręczeniem Maarten’owi upominków ufundowanych przez Starostwo Powiatowe oraz wymianą wspólnych podziękowań.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Maarten’em van den Heuvel’em na stronie Facebook naszej szkoły.

koordynator projektu wymiany
pomiędzy ZSP nr 1 a ROC TerAA
Mariusz Usztel

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl