Artykuły 2013/2014

Wręczenie certyfikatów SolidWorks

foto

 

W miniony piątek w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie podsumowujące dwumiesięczne praktyki zawodowe ucznia ROC TerAA w Helmond, Maarten’a van den Heuvel’a.
W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu pan Leon Karwat, pani naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – Katarzyna Banaszczak oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – pan Dariusz Kwiatkowski oraz pani Jolanta Nikodemska. W spotkaniu wzięli również udział uczniowie - uczestnicy kursu SolidWorks, zorganizowanego przy wsparciu Starostwa w lutym i marcu bieżącego roku.
Kurs oprogramowania typu CAD o nazwie SolidWorks był przeprowadzony przez stażystę ze szkoły w Helmond. Łącznie w ponad 80 godzinach zajęć wraz z egzaminami wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. W czasie spotkania przedstawiciele władz powiatu wraz z dyrekcją szkoły wręczyli certyfikaty, potwierdzające zdobycie dodatkowych umiejętności oraz zdanie egzaminu końcowego z korzystania z wyżej wymienionej aplikacji.
Członek Zarządu Powiatu pan Leon Karwat w słowach skierowanych do młodzieży podkreślił ogromną wagę zdobywania nowych kwalifikacji przez uczniów i jednocześnie przyszłych studentów, niezbędnych do zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności na światowych rynkach.
W projekcie wzięło udział również 6 uczniów ZSP nr 1, którzy dzielili miejsce zamieszkania z uczniem z Holandii. Działanie to miało na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wymianę poglądów oraz poznanie różnic w systemach oświaty Holandii i Polski a ponadto wymianę spostrzeżeń na temat różnic kulturowych.
Spotkanie, które przebiegło w bardzo gościnnej i miłej atmosferze zakończyło się wręczeniem Maarten’owi upominków ufundowanych przez Starostwo Powiatowe oraz wymianą wspólnych podziękowań.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Maarten’em van den Heuvel’em na stronie Facebook naszej szkoły.

koordynator projektu wymiany
pomiędzy ZSP nr 1 a ROC TerAA
Mariusz Usztel

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl