Artykuły 2013/2014

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE DLA MATURZYSTÓW 7–8–9 marca 2014 r.

Temat: Moje miejsce w Kościele i świecie.

Zaczynamy w piątek 7 marca 2014 r. o godz. 17.00 w auli Piusa X przy parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz.
Mszę św. o 1730 odprawi dla nas ks. bp Ireneusz Pękalski.

Rekolekcje poprowadzi ks. Adam Stańdo (absolwent naszej szkoły).

Modlitwa dla maturzystów:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
(Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła)

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl