Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konkurs wiedzy o ubezpieczeniach

Uczennice klasy IV TH: Marta Duda, Ewelina Kobiera oraz Kinga Krzemińska zakwalifikowały się do II etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Organizatorem konkursu jest ZUS Oddział w Łodzi. II etap konkursu odbędzie się 15 marca 2015 w Zduńskiej Woli.

Gratulujemy uczennicom oraz ich opiekunowi – pani Gabrieli Fijołek.

Życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl