Sesja egzaminacyjna 154: styczeń – luty 2016

Zobowiązuję wszystkich uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2016 do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 08.09.2015  tylko do Kierownika Szkolenia Praktycznego p.11 budynek A.
Deklaracje w wersji elektronicznej będą jak najszybciej opublikowane na stronie internetowej po opublikowaniu na stronie OKE.
Wzór wersji papierowej można otrzymać u wychowawcy klasy lub Kierownika Szkolenia Praktycznego. Pobierz wzór deklaracji (docx)
Numer Ośrodka 101601-0731A
Deklaracje winni złożyć uczniowie klas (w nawiasach dane do wypełnienia):
- technik informatyk (3Ti, 3TiT kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zawód technik informatyk 351203), Pobierz szablon (docx)
- technik teleinformatyk (3TiT kwalifikacja E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali oraz przyłączy abonenckich  technik teleinformatyk 351103), Pobierz szablon (docx)
- technik elektryk (3TE kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych zawód technik elektryk 311303),
- technik mechatronik (3TMt kwalifikacja E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych zawód technik mechatronik 311410).
Klasy czwarte:
- technik informatyk (4Ti, 4TiT kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi zawód technik informatyk 351203), Pobierz szablon (docx)
- technik elektryk (4TE kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zawód technik elektryk 311303),
- technik elektronik (4TiEt kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych zawód technik elektronik 311408),
- technik mechatronik (4Mt kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych zawód technik mechatronik 311410).
- technik mechanik (4TM kwalifikacja M.44 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń zawód technik mechanik 311504).
- technik hotelarstwa (4TH kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie zawód technik hotelarstwa 422402). Pobierz szablon (docx)
Termin złożenia deklaracji obowiązuje wszystkich  zdrowych i chorych (nawet przy pobycie ucznia w szpitalu deklaracja musi dotrzeć do Kierownika).


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w piątek
5 kwietnia 2019r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl