16 października - Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

foto

 

Wszyscy uczniowie i nauczyciele w naszej szkole włączyli się w ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Członkowie Szkolnego Koła PCK (uczniowie klas 1H, 2H, 1Tib), w ramach akcji, przygotowali informacje i plakat oraz zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które zostaną przekazane do rejonowego oddziału PCK w Tomaszowie Mazowieckim.

Trochę historii:
Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem ustanowiony został w 1979 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 16 października nie jest datą przypadkową – obchody przypadają bowiem w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. Święto ma przeciwdziałać marnowaniu żywności na skalę globalną i przypominać opinii publicznej o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze.

Bardzo dziękujemy!!!

Opiekun Szkolnego Koła PCK Beata Goździk

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl