NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Rok szkolny 2015/16 to rok wyjątkowy dla szerzenia czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje patronat nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych, w związku z czym biblioteka szkolna ogłasza konkursy dla uczniów i pracowników ZSP nr 1.

KONKURS „NAJLEPSZY CZYTELNIK MIESIĄCA”

1.    Biblioteka szkolna ogłasza całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika miesiąca.
2.    Na podstawie statystyk bibliotecznych raz w miesiącu bibliotekarki wytypują ucznia z największą liczbą wypożyczeń.
3.    Nagrodą dla zwycięzcy będzie bilet „szczęśliwego dnia” zwalniający z odpytywania na lekcjach.

KONKURS NA NAJLEPIEJ CZYTAJĄCĄ KLASĘ

1.    Biblioteka szkolna ogłasza całoroczny konkurs na najlepiej czytającą klasę.
2.    Na podstawie statystyk bibliotecznych raz w semestrze bibliotekarki wytypują klasę z największą liczbą wypożyczeń.
3.    Nagrodą dla zwycięzców będzie nagroda pieniężna w wysokości 100 zł., do wykorzystania na potrzeby klasy.

AKCJA „NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE”

1.    Biblioteka szkolna ogłasza całoroczną akcję „Nowe książki w bibliotece”.
2.    Każdy uczeń i pracownik szkoły może zgłosić tytuł, który jego zdaniem powinien znaleźć się w zasobach bibliotecznych.
3.    W bibliotece szkolnej będzie znajdowała się specjalna skrzynka, do której uczestnicy akcji będą mogli wrzucać karteczki ze swoimi propozycjami.
4.    Raz w semestrze biblioteka zakupi 20 najczęściej proponowanych książek.

K. Greszel

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl