BIBLIOTEKA SZKOLNA

Wszystkich uczniów informujemy, że zostały zakupione podręczniki do nauki zawodu:
1. Eksploatacja instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E. 24. 2
2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E. 24. 1
3. Konserwacja instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E. 8. 2
4. Montaż instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E. 8. 1
5. Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Kwalifikacja M. 44. 1
6. Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja M. 44
7. Nadzorowanie przebiegu produkcji. Kwalifikacja M. 44. 2
8. Montaż maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M. 17. 1
9. Podstawy konstrukcji maszyn
10. Pracownia hotelarska. Kwalifikacja T. 12
11. Hotelarstwo cz. III. Działalność recepcji
12. Hotelarstwo cz. IV. Usługi żywieniowe
13. Organizacja pracy służby pięter. Kwalifikacja T. 12. 1
14. Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Kwalifikacja T. 11. 1
15. Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Kwalifikacja T. 11. 2
16. Rachunkowość handlowa cz. I
17. Rachunkowość handlowa cz. II
18. Maszyny elektryczne wyd. 9
19. Aparaty i urządzenia elektryczne wyd. 18
20. Egzamin kwalifikacyjny grupa 1
21. Ochrona przeciwporażeniowa… zeszyt dla elektryków – nr 8

K.Greszel

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl