Wywiadówka profilaktyczna

foto

 

W dniu 14 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 odbyła się tzw. „wywiadówka profilaktyczna”. Uczestniczyli w niej rodzice uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Celem tego przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców. Jest to niezwykle istotne, zważywszy, że ich 16-letnie dzieci przekraczają kolejny próg rozwojowy, wkraczając w drugi etap dorastania. Osobami prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele łódzkiej fundacji „Aby Nikt nie zginął” – Pani Olga Kolczyńska i Pan Maciej Woropaj. Podejmowali oni niezwykle istotne kwestie związane z dorastaniem – budowaniem zaufania miedzy dziećmi a rodzicami, otwartością na nowe doświadczenia, potrzebą  bezpieczeństwa w środowisku rodzinnym. Podkreślali ogromną rolę rodziców w życiu prawie dorosłego dziecka. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców uczniów. Tego typu wywiadówki są na stałe wpisane w kalendarium naszej szkoły jako element pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoły. Osobą odpowiedzialną za ich przygotowanie jest Pani Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny ZSP nr 1.

   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl