Sprawozdanie z konkursu matematycznego

26 stycznia 2016 roku została przeprowadzona XI edycja konkursu „Najlepszy matematyk klas I”. Na 23 zakwalifikowanych przystąpiło do konkursu 17 uczniów. Zwyciężył uczeń klasy I Mtw,  Patryk Mrozowski, który otrzyma z matematyki ocenę cząstkową celującą. Uczniowie, którzy zajęli miejsca 2-5 uzyskają z matematyki ocenę cząstkową bardzo dobrą. Ponadto pierwsza trójka otrzyma drobne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania.   

Szczegółowe wyniki konkursu  „Najlepszy matematyk klas I” dostępne u nauczycieli matematyki.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
1. mgr  Magdalena Gajewska       
2. mgr  Krzysztof  Kawecki         
3. mgr  Alicja  Sęk  

matematyka 03

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl