NAJLEPSI CZYTELNICY MIESIĄCA W ZSP NR 1

Informujmy, że zostały posumowane statystyki czytelnictwa wśród uczniów za styczeń. Przypominamy, że najlepsi czytelnicy (tylko pierwsze miejsce) otrzymają bilet „szczęśliwego dnia”. Po odbiór nagrody zapraszamy do biblioteki szkolnej.
Najlepsi czytelnicy w styczniu 2016 r:
1. Stawicka Agnieszka, 4H
2. Stawicka Kamila, 3 Hb
3. Szadkowski Kamil, 4H
4. Szymańska Julia, 4H
5. Korzeniowska Adrianna, 3Hb

K. Greszel

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl