Wyniki etapu szkolnego Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej

otwp

foto

 

10 lutego w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny OTWP. Do konkursu mogli przystąpić ubiegłoroczni finaliści, którzy uplasowali się na miejscach od 1 do 10 oraz osoby, które na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa otrzymały ocenę bardzo dobrą ze sprawdzianu w tym zakresie. Do turnieju  przystąpiło 17 osób. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m. in.  przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Największą wiedzą wykazał się uczeń Klasy 3Met  DAMIAN MIERZEJEWSKI, uzyskując 32 punkty.
Wśród najlepszych znaleźli się:
Maciej Biedrowski, uczeń klasy 3Ti - 29 punktów,
Mateusz Badura, uczeń klasy 1Mtw -  28 punktów,
Jakóbczyk Jakub, 1Tia i Kępa Adrian 2E - 27 punktów,
Klaudia Sobczyk, uczennica klasy 2H - 25 punktów.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Do etapu miejskiego, który zostanie przeprowadzony 04.03.2016r. zakwalifikowali się: Damian Mierzejewski 3Met, Maciej Biedrowski 3Ti, Mateusz Badura 1Mtw.

Gratulacje !!!

Organizator etapu szkolnego Beata Goździk

Przygotowanie do konkursu:

Broszura (doc) , Broszura (pdf)

Testy (doc), Testy (pdf)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl