Konkurs Twórczości Technicznej

Jeżeli jesteś kreatywny w zakresie myśli technicznej i masz twórcze podejście do otaczającej nas rzeczywistości, masz ciekawe innowacyjne pomysły, które chcesz urzeczywistnić, ten konkurs jest dla Ciebie!!!

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Twórczości technicznej”.

Przedmiotem konkursu będą prace wykonane przez uczniów w postaci wyrobów, eksponatów, makiet, konstrukcji z zakresu twórczości technicznej oraz sposób ich zaprezentowania.

Ważnym elementem każdej pracy jest innowacyjność, walory użytkowe danego przedmiotu, urządzenia.

Chętnych uczniów proszę o zgłoszenie się do p. Arkadiusza Świątka w terminie do 7 marca 2016 r. włącznie. Termin nieprzekraczalny.

Każdy finalista na etapie regionalnym otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl