Żołnierzom Wyklętym!

foto

 

W dniu 3 marca br. uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, razem ze sztandarem szkoły, wzięli udział we Mszy Świętej w intencji żołnierzy wyklętych, która odbyła się w parafii  NMP Królowej Polski na ul. Słowackiego.

W uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w asyście pocztów sztandarowych reprezentujących tomaszowskie służby mundurowe i szkoły, udział wzięła córka rotmistrza Pileckego - Zofia Pilecka oraz władze samorządowe powiatu. W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom walczącym po zakończeniu II wojny światowej o niepodległą, suwerenną Polskę. Msza Święta była wyrazem hołdu i uczczeniem pamięci żołnierzy wyklętych, którzy sprzeciwili się próbie narzucenia społeczeństwu polskiemu siłą ustroju komunistycznego. Wielu spośród nich zginęło zamordowanych przez ówczesne służby bezpieczeństwa publicznego, wielu zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach, ale wszyscy pozostali w swej walce niezłomnie wierni słowom przysięgi "Bóg - Honor - Ojczyzna".

Tekst i zdjęcia: Eryk Wójciak

1  1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl