Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - „nowy egzamin”

Cześć pisemna

17.06.16 (piątek)

g. 10:00

Kwalifikacje: E.03, E.07, M.17, T.11,   Razem 71 osób sala 1

g. 12:00

Kwalifikacje: E.08, E.13, E.18 sala 1
Kwalifikacje: E.06 sala 2


Cześć  praktyczna

Kwalifikacja E.03 (technik mechatronik)  

16.06 (czwartek) g. 15:00 2 osoby

Kwalifikacja E.06 (technik elektronik) 

13.06 (pon) g. 9:00  2 osoby wg listy
13.06 (pon) g. 15:00 2 osoby wg listy

14.06 (wt) g. 9:00 2 osoby wg listy
14.06 (wt) g. 15:00 2 osoby wg listy

15.06 (sr) g. 9:00 2 osoby wg listy

Kwalifikacja E.08 (technik elektryk)

13.06 (pon) g. 9:00 5 osób wg listy
13.06 (pon) g. 15:00 5 osób wg listy

14.06 (wt) g. 9:00 5 osób wg listy
14.06 (wt) g. 15:00 5 osób wg listy

15.06 (sr) g. 9:00 6 osób wg listy


Kwalifikacja E.13 (technik informatyk i teleinformatyk)

10.06.(pt) g. 8:00       2 grupy - 12 osób wg listy
10.06 (pt)  g. 12:00    2 grupy - 12 osób wg listy
10.06 (pt) g. 16:00     1 grupa -  6 osób wg listy

13.06 (pon.) g 8:00     2 grupy - 12 osób wg listy
13.06 (pon.) g. 12:00  2 grupy - 11 osób wg listy

Kwalifikacja E.18. (technik mechatronik)

18.06 (sobota) g. 9:00 5  osób wg listy
18.06 (sobota) g.15:00 5 osób wg listy

20.06 (poniedziałek) g. 9:00 6 osób wg listy

22.06 (środa) g. 9:00 6 osób wg listy
22.06 (środa) g.15:00 6 osób wg listy

Kwalifikacja M.17

13.06 (pon) g. 16:00 3 osoby wg listy

14.06 (wt) g. 8:00 3 osoby wg listy
14.06 (wt) g. 12:00 3osoby wg listy
14.06 (wt) g. 16:00 3 osoby wg listy

Kwalifikacja T.11 ( technik hotelarstwa) – dokumentacja

23.06. (czwartek) g. 9:00

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl