Komunikat w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe „stary egzamin”

DOTYCZY TYLKO ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Terminy egzaminów:

Cześć pisemna

20.06 czerwca 2016 (poniedziałek) g. 12:00 wszystkie zawody

Cześć praktyczna

Zawody z wykonaniem projektu (elektryk, elektronik, hotelarstwa)

21 czerwca 2016 g. 9:00 sala 1

Zawody z wykonaniem praktycznym

21 czerwca 2016 (wtorek)

- technik informatyk - 3 osoby
- technik teleinformatyk - 5 osób
- technik mechatronik - 3 osoby

Godziny i sale zostaną wyznaczone po wyznaczeniu zespołów nadzorujących

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl