Etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

foto

 

4 marca w OSP Ludwików został przeprowadzony etap miejski OTWP, w którym nie zabrakło strażaków ochotników z ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Naszą szkołę w tym etapie reprezentowali laureaci etapu szkolnego. Po części pisemnej do finału awansowali, z trzecim wynikiem, Jakub Jakóbczyk - uczeń klasy 1Tia ex aequo z Jakubem Rudzkim - uczniem klasy 2Tiw, reprezentującym OSP Białobrzegi. Poza finałem znaleźli się Damian Mierzejewski - uczeń klasy 3Met, zajmując piąte miejsce i Mateusz Badura - uczeń klasy 1Mtw, plasując się na szóstym miejscu. Po części ustnej Jakub Rudzki awansował na drugie miejsce, a Jakub Jakóbczyk zajął czwarte. 

Dziękujemy wszystkim panom za zaangażowanie

i godne reprezentowanie szkoły w OTWP 2016.

Gratulacje !!!

                                                                              Opiekun Beata Goździk

Zachęcając niezdecydowanych do udział w etapie szkolnym w przyszłym roku przypominam: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy  popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl