ULAMEX, udział uczniów w IV–ej już edycji szkoleń spawalniczych

10.03.2016 uczniowie klasy 3 Met i 2M wraz z opiekunami (J. Galiasz, A. Świątek) brali udział w IV–ej już edycji szkoleń spawalniczych, odbywających się w siedzibie lokalnej firmy ULAMEX, mieszczącej się w Zawadzie 144, a prowadzonej przez pana Zbigniewa Ziętka. Szkolenia te odbywają się pod patronatem i we współpracy z Politechniką Częstochowską. Jak w ostatnich latach, po wprowadzeniu teoretycznym dotyczącym historii i rozwoju spawalnictwa w Polsce przeprowadzonym przez przedstawiciela Politechniki Częstochowskiej pana mgr inż. Rafała Kaczmarka, oraz po przeglądzie metod spawalniczych wzbogacanych pokazem drobnego sprzętu spawalniczego oraz próbek (zgładów) złącz spawanych różnymi metodami, uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych obejmujących trzy metody spawalnicze (MMA, MAG i TIG) z których ta pierwsza wykorzystana została w mini konkursie dla chętnych. Konkurs wyłonił najlepiej wykonane złącza, a ich właścicieli (wraz z opiekunem) pan Ziętek zaprosił na Olimpiadę Spawalniczą, która ma się odbyć 15 kwietnia b.r. w siedzibie firmy. Ja co roku odbył się również pokaz cięcia plazmą, gdzie uczniowie mieli możliwość wykonania własnych projektów…! Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali imienne Certyfikaty z odbytego szkolenia, jak również fachową prasę do pracowni.

1 2 3

  

Opracował: J. Galiasz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl