Drogi do Polski…

foto

 

16 marca 2016 roku grupa uczniów z klasy 1 Mtw, pod opieką p. J. Kryszewskiej, udała się do siedziby MDK przy ulicy Prez. Ignacego Mościckiego, by wziąć udział w spotkaniu

z panią ppłk dr Haliną Kępińską – Bazylewicz, pseudonim „Kora”, żołnierzem AK.

Było to kolejne spotkanie w ramach projektu, zainicjowanego przez Starostwo Powiatowe „Drogi do Polski…” , a realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. rtm Witolda Pileckiego  i II LO im. Stefana Żeromskiego, z udziałem uczniów wszystkich tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma na celu przybliżenie młodym ludziom ważne postacie związane z historią naszego miasta i okolic z okresu II wojny św., a także trudnego czasu rządów komunistycznych w Polsce po jej zakończeniu.

 Uczniowie mieli już okazję poznać postać płk. Józefa Suchodolskiego, uczestnika działań wojennych na froncie wschodnim II wojny św., w czasie spotkania, które miało miejsce 26 stycznia 2016 roku.

Tym razem odwiedziła nas pani Halina Kępińska – Bazylewicz, lekarka, mieszkanka i honorowy obywatel Piotrkowa Trybunalskiego, ale przede wszystkim żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Pani Halina wielokrotnie już gościła w naszym mieście, aby podzielić się z jego mieszkańcami swoimi wspomnieniami z okresu II wojny światowej, jak i trudnego czasu po jej zakończeniu - okresu represji wobec żołnierzy AK, które ją także dotknęły. Jak sama podkreśliła przyjeżdża do nas z wielką chęcią, gdyż z Tomaszowem i jego mieszkańcami czuje się emocjonalnie związana. Szczególnie lubi spotykać się z młodzieżą, aby przekazać im, póki „serce bije i nogi niosą”, świadectwo czasów, w których przyszło jej żyć, by pamięć o nich nigdy nie zaginęła. Uczniowie wysłuchali jej z wielką uwagą, wyrażając podziw dla jej czynów, jak i wspaniałej pamięci o nich.

05

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl