Dzieje Narodu i Państwa Polskiego w 1050 rocznicę Chrztu Polski - konkurs historyczny

dobrawa i Mieszko

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów ZSP nr 1 do udziału w konkursie historycznym „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego w 1050 rocznicę Chrztu Polski” pod patronatem Starosty Tomaszowskiego – p. Mirosława Kuklińskiego oraz Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – p. Marcina Witko.
Konkurs obejmuje okres od Chrztu Polski w 966 roku – po czasy współczesne z zakresu polityki, kultury, gospodarki i religii, a temat przewodni „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego w 1050 rocznicę Chrztu Polski” będzie stanowił podstawę do pytań na teście wiedzy lub do wykonania prezentacji multimedialnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:
a) etap pierwszy – organizowany na poziomie szkół, które zgłosiły udział;

b) etap drugi – finałowy, organizowany w siedzibie Organizatora.

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących formach konkursowych:

a) prezentacja multimedialna na wybrany temat: „Dzieje mojego regionu na przestrzeni 1050 lat.”; „Wpływ chrześcijaństwa na rozwój kultury i postęp cywilizacyjny Polski w latach 966-2016.”; „Wybitne jednostki polskiego Kościoła w latach 966-2016.”

b) test wiedzy: „Dzieje państwa polskiego 966-2016.” w oparciu o podręczniki do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do 8 kwietnia 2016r. – przesyłanie zgłoszeń szkół do Konkursu.
28 kwietnia 2016r. (czwartek, w godz. 9.45-10.30) - test wiedzy (etap I).
20 maja 2016r. (piątek, w godz. 10.00-11.00) - test wiedzy (etap II).
16 maja 2016r. – uczniowie przygotowują prezentacje, w wybranym przez siebie temacie, a następnie Szkolna Komisja Konkursowa ocenia je i najlepsze dostarcza do Organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja.

Do 31 maja 2016r. – Komisja Główna powołana przez Organizatora: ocenia prace uczniów i wyłania laureatów konkursu.
Czerwiec 2016r. – Gala finałowa Konkursu (dokładny termin i miejsce zostaną podane w późniejszym czasie). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości. Informacja z nazwiskami zwycięzców zostanie także umieszczona na stronie internetowej Organizatora.

Więcej informacji u nauczycieli: p. Robert Kołczyńskiego i p. Joanny Kryszewskiej
Prosimy o zgłaszanie się do udziału w konkursie: indywidualnie lub zespołowo do 7 kwietnia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl