„Tadeusz Kościuszko – najczystszy syn wolności” nasz patron.

foto

 

7 kwietnia 2016 r. świętowaliśmy kolejny raz Dzień Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Tadeusz Kościuszko to postać wyjątkowa i bardzo ważna dla wszystkich Polaków. Jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły jest „rycerz wolności”, o którym pisano:” Jest On wciąż jeszcze jak nieśmiertelny, święty ogień, który płonie żywym, jasnym płomieniem ideału i gorącego ukochania wolności, jest wciąż najczystszym wzorem poświęcenia dla Ojczyzny, niestrudzonym obrońcą praw człowieka do swobody, wolności osobistej i niezależności”.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w centrum miasta. Uczniowie klas wojskowych wystawili wartę, złożyli wiązankę i zapalili znicze. Klasy przygotował p. Sławomir Miszczuk.

Tego dnia odbyły się również uroczystości w szkole. W gościnnych murach Mechanika powitaliśmy: p. Pawła Łuczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, p. Jerzego Kowalczyka – Sekretarza Powiatu, p. Agnieszkę Biniek – Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Powiatu wraz z p. Jolantą Baran, p. Katarzynę Banaszczak – zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu. Gościliśmy również przedstawicieli wojska: p. por. Katarzynę Szczęsną – reprezentującą dowódcę 7. batalionu kawalerii powietrznej oraz st. chor. sztab. p. Andrzeja Klepacza – pomocnika dowódcy 7. batalionu kawalerii powietrznej ds. podoficerów. Na uroczystość przybyli również p. Aneta Klimczak – dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz p. Tomasz Zdonek – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Obecny był również były dyrektor Mechanika – p. Wiktor Mazurek, członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz nauczyciele i uczniowie ze szkoły Roc TerAA z Helmond w Holandii.
Dyrekcja szkoły – p. dyr. Dariusz Kwiatkowski oraz wicedyrektorzy: p. Jolanta Nikodemska i p. Arkadiusz Broniarek – przywitali zebranych gości i rozpoczęli uroczystości. Młodzież, pod opieką p. A. Holc, poprowadziła całą akademię. Pokazano prezentację multimedialną dotyczącą życia szkoły. Przygotowali ją uczniowie klasy 2Ic pod kierunkiem p. Iwony Osuch. Wręczono również nagrody uczniom klas pierwszych za udział w konkursie historycznym poświęconym życiu i działalności Tadeusza Kościuszki. Konkurs przygotowali: p. Joanna Kryszewska i p. Robert Kołczyński. Całość apelu zamknęła część artystyczna przygotowana przez p. Karolinę Ziętarę i klasę 1H. Uczniowie, w pięknych strojach nawiązujących do epoki, recytowali wiersze poświęcone Kościuszce oraz zaśpiewali krakowiaki. Przypomnieli również przysięgę złożoną przez Naczelnika Insurekcji na krakowskim rynku. Za piękną dekorację sali odpowiedzialna była p. Beata Goździk.

 

Po części oficjalnej, dzięki przewodniczącej Rady Rodziców – p. Bogusławie Jurkevich, odbył się wyjątkowy koncert. Wielkie przeboje piosenki francuskiej, rosyjskiej, niemieckiej i polskiej zaśpiewała pani Grażyna Skowron–Matkowska. Wychowana we Włoszech, od najmłodszych lat zachwycała publiczność swym śpiewem. Występowała na polskich i zagranicznych scenach, m.in. we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii. Na pianinie akompaniował pan Janusz Tylman – absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, kompozytor, pianista, twórca muzyki filmowej, teatralnej oraz musicali. Trener wokalny w programie telewizji POLSAT Jak oni śpiewają. W latach 2001–2006 pianista w programie TVP 2 Śpiewające fortepiany, który zasiadał przy czarnym fortepianie. Młodzież bardzo entuzjastycznie reagowała i świetnie bawiła się podczas występu. Koncert poprowadziła p. Anetta Holc.

Po uroczystości zorganizowano słodki poczęstunek, który przygotowały panie Beata Chwalińska, Magdalena Piotrowska i Małgorzata Wuls wraz z uczniami klas hotelarskich.
Organizatorzy dziękują Michałowi Sobczakowi (1Met) – trąbka, chłopcom z klasy 1Met oraz p. Dariuszowi Gajkowskiemu – nagłośnienie oraz Kacprowi Węgrzynowskiemu i Sebastianowi Baranowi (1Ia) – oprawa techniczna.

Tekst: K. Ziętara

Zdjęcia: J. Matyszewski

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl