"Mechanik" bliżej wojska.


27.04.2016 r. Centrum Szkolenia Łączności  i Informatyki w Zegrzu podpisało porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Istotą podpisanego porozumienia jest ujednolicenie i właściwa realizacja procesu kształcenia uczniów naszych klas mundurowych. Dzięki niej nasi "mundurowi" będą mogli w sposób usystematyzowany i właściwy zgłębiać umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego, zawarte w specjalnie opracowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla klas mundurowych wg. „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” - „Minimum programowym”. Efektem tej współpracy będzie możliwość skrócenia służby przygotowawczej dla absolwentów klas mundurowych, którzy będą zainteresowani zawodową służbą wojskową, a im samym pozwoli spełnić marzenia o Służbie Ojczyźnie.

Porozumienie podpisali Komendant CSŁiI w Zegrzu - płk dr Ireneusz Fura oraz Dyrektor ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - mgr Dariusz Kwiatkowski.

Tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran CSŁiI

1 

2  3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl