"Technik Absolwent Roku 2015"

23.04.2016 r. w Piotrkowie Trybunalskim w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się podsumowanie, rozdanie nagród i dyplomów laureatom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku 2015”.
Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zakwalifikowało się dwóch absolwentów: Andrzej Wójciak i Szymon Goljat, którzy ukończyli w 2015 r. technikum mechatroniczne.
Zajęli oni czwarte i ósme miejsce w Polsce, otrzymując wyróżnienia Prezesa SIMP, dyplom oraz upominki ufundowane przez SIMP oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
W uroczystości rozdania nagród uczestniczyli przedstawiciele władz Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa, Opoczna, Wolborza oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Starostwo Powiatowe reprezentowała Pani Barbara Robak - Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Wśród osób zaproszonych znaleźli się także dyrektorzy szkół nagrodzonych laureatów oraz nauczyciele uczący przedmiotów technicznych. ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. reprezentował wicedyrektor Arkadiusz Broniarek i opiekun pionu mechatronicznego  Włodzimierz Galicki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl