Spotkanie informacyjne z uczniami klas drugich

logo

 

 

  

 W poniedziałek 20 czerwca o godz. 10.20 w auli szkoły

odbędzie się spotkanie informacyjne

dla wszystkich uczniów klas drugich

– obecność obowiązkowa.

Od 1 września 2016 r. rozpoczniemy realizację projektu Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu to 01.09.2016 do 31.08.2018.

Odbywać się będą 2 terminy rekrutacji:

wrzesień 2016 –  wybrana zostanie grupa 80 osób  z obecnych klas drugich w każdym zawodzie
oraz wrzesień 2017 –  wybrana zostanie grupa 80 osób  z obecnych klas pierwszych w każdym zawodzie

Każdy uczestnik projektu weżmie udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia tj:
•    specjalistycznych kursach i szkoleniach  zakończonych certyfikatami,
•    płatnym stażu u pracodawców w wymiarze 150 godzin,
•    zajęciach specjalistycznych dla zawodów.

Wartość Projektu  1 140 770,28 zł

logo2

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl