Obóz szkoleniowy dla Kadetów Mechanika

foto

 

W dniach 27-€“30 czerwca 2016 roku uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczestniczyli w obozie szkoleniowym na terenie jednostki 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz na Nowym Glinniku zorganizowanym przez nauczyciela szkolenia wojskowego Pana mjr Sławomira Miszczuka.

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej uczestniczyli w teoretycznych zajęciach na temat materiałów wybuchowych, sprzętu bojowego oraz praktycznych zajęciach takich jak: wykorzystanie w walce innych środków niż broń -€“ saperka, bagnet, magazynek, indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz postępowanie w trakcie udzielania pierwszej pomocy i samopomocy koleżeńskiej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, przewodowe środki łączności, organizacja łączności, budowa, przeznaczenie i właściwości broni strzeleckiej, rozkładanie i składanie broni.

Bardzo interesującym elementem szkoleniowym były zagadnienia związane z najprostszymi sposobami wykonywania pomiarów w terenie oraz marsz wg azymutu. Największym zainteresowaniem kadetów cieszyły się zajęcia strzeleckie z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora  strzelań „Śnieżnik”.

Kadeci przez czas trwania obozu mieli okazję podnieść poziom sprawności fizycznej, nabyć wiedzę i umiejętności przydatne w wojsku, nauczyć się współpracować w grupie zadaniowej tak, aby przetrwać na polu walki.

Instruktorzy z 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, którzy profesjonalnie realizowali ten obóz, udzielali kadetom cennych i praktycznych uwag.

Opiekunami podczas obozu byli wychowawcy klas Joanna Kryszewska i Arkadiusz Świątek.

Następny obóz szkoleniowy dla kadetów już za rok.

Zdjęcia Arkadiusz Świątek, Weronika Lusek.

Tekst Arkadiusz Świątek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl