INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Zapraszam  chętnych  maturzystów  naszej  szkoły  na dodatkowe, bezpłatne zajęcia z matematyki przygotowujące do poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu.

Zachęcam do wspólnej pracy z przykładowymi arkuszami maturalnymi z poziomu podstawowego w wymiarze 16 godzin od 19 lipca do 10 sierpnia 2016.

Chcę pomóc Wam w rzetelnym przygotowaniu do egzaminu.

Zajęcia odbywać się będą w naszej szkole ZSP nr 1, we wtorki i środy w godz.9.00-11.00 w sali matematycznej nr 19.

Terminy spotkań: 19.07, 20.07, 26.07, 27.07, 2.08 i 3.08 oraz 9.08 i 10.08.2016 roku.

Wspólna praca jest kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki.

nauczycielka matematyki
Alicja Sęk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl