Technik elektryk 2018

Technik elektryk 311303

TECHNIK ELEKTRYK to zawód szerokoprofilowy kształcący fachowców z szeroko rozumianej dziedziny elektryki.

Technik elektryk posiada wiedzę z zakresu projektowania instalacji elektrycznych, wytwarzania, eksploatacji  maszyn i urządzeń elektrycznych, układów energoelektronicznych, obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Podczas całego cyklu kształcenia uczeń osiągnie efekty kształcenia stanowiące podstawę uzyskania następujących kwalifikacji:
•    EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
zdawany po drugim semestrze klasy III
•    EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
zdawany po pierwszym semestrze klasy IV
 
   
 
Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał wykonywać między innymi następujące zadania zawodowe:
 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

   

Perspektywy zatrudnienia:
 • elektrownie  i zakłady energetyczne,
 • firmy produkujące maszyny i urządzenia elektryczne,
 • zakłady dowolnej branży przemysłowej w służbach utrzymania ruchu,
 • zakłady gospodarki komunalnej,
 • firmy usługowe naprawiające maszyny i urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • firmy projektujące i wykonujące instalacje elektryczne,
 • własna firma zajmująca się wykonywaniem instalacji elektrycznych i... czego tylko sobie zapragniesz.
   
   

Oczywiście nasze technikum zapewni solidne podstawy do podjęcia dalszej nauki na studiach technicznych branży elektryczno-elektronicznej, informatyki technicznej.
 
06

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl