Rekrutacja 2022

Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni.

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 20 kwietnia 2022 roku.

Nabór elektroniczny

Adres dla kandydata:
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 "MECHANIK" jest szkołą nastawioną na nowoczesne kształcenie ogólne i zawodowe na wysokim poziomie zgodnie z zainteresowaniami ucznia i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Szkoła jest bezpieczna, wolna od przemocy oraz przyjazna dla uczniów. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji, postawy obywatelskiej i kultury bycia. Dobrze przygotowujemy do egzaminu maturalnego, a tym samym umożliwiamy łatwy dostęp do uczelni wyższych.

Kalendarzyk 2022

Wymagane dokumenty

Kryteria przyjęć do klas pierwszych 2022

Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Oświadczenie dla kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Zasady rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia z dnia 28 stycznia 2022r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych oraz szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oferta edukacyjna na rok 2022/2023


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

Technik Elektronik

Technik Elektryk

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Mechanik

Technik Mechatronik

Oddziały Przygotowania Wojskowego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl