Rekrutacja 2021

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 "MECHANIK" jest szkołą nastawioną na nowoczesne kształcenie ogólne i zawodowe na wysokim poziomie zgodnie z zainteresowaniami ucznia i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Szkoła jest bezpieczna, wolna od przemocy oraz przyjazna dla uczniów. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji, postawy obywatelskiej i kultury bycia. Dobrze przygotowujemy do egzaminu maturalnego, a tym samym umożliwiamy łatwy dostęp do uczelni wyższych.

UWAGA!
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego mają krótszy termin składania wniosków:
 od 17 maja  2021r. do 31 maja 2021r. godz. 15:00

 

Kalendarzyk 2021

Kryteria przyjęć do klas pierwszych 2021

Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Oświadczenie dla kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych oraz szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oferta edukacyjna na rok 2021/2022

Technik Elektronik

Technik Elektryk

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Informatyk Oddział Przygotowania Wojskowego

Technik Mechanik

Technik Mechatronik


Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl