Informacja - zaświadczenie lekarskie 2018

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych technikum winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły przy ul. Św. Antoniego 29 (hala sportowa I piętro) i pobrać skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy.

Wydawanie skierowań na badania lekarskie od dnia 22 czerwca 2018r. godz.12:00 do dnia 19 lipca 2018r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wojskowej winni dostarczyć do sekretariatu dodatkowo zaświadczenie od lekarza medycyny sportu w terminie

od dnia 12 lipca 2018r. godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018r. godz. 12:00.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl