Kalendarzyk 2022

Kalendarzyk 2022
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim.

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
(w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 20 kwietnia do 17 maja 2022r. do godz.12.00

oraz w postępowaniu uzupełniającym
od 25 lipca 2022r. godz. 12.00
do 28 lipca 2022r.do godz.12.00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – oddział przygotowania wojskowego – test sprawnościowy

7 i 8 czerwca 2022r.

postępowanie uzupełniające:
1 sierpnia 2022r. do 3 sierpnia 2022r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym

15 czerwca 2022r.

postępowanie uzupełniające:
 4 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

4. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków  
w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 4 lipca 2022r. do 11 lipca 2022r.
do godz. 15:00

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

Od 8 lipca  2022r. do 12 lipca 2022r.
do godz. 15:00

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 15 lipca 2022r

postępowanie uzupełniające:
Do 4 sierpnia 2022r.

7. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

19 lipca 2022r. do godz. 12:00

postępowanie uzupełniające:
5 sierpnia 2022r. do godz.12:00

8. Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

od 20 kwietnia 2022r. do 20 lipca 2022r.

postępowanie uzupełniające:
od 25 lipca 2022r. do 9 sierpnia 2022r.

9. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji), a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 19 lipca 2022r. godz.12:00
do 22 lipca 2022r. do godz. 12:00

postępowanie uzupełniające:
Od 5 sierpnia 2022r. godz. 12:00
do 10 sierpnia 2022r. godz. 12:00

10. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna
25 lipca 2022r. do godz. 12:00

postępowanie uzupełniające:
11 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl