Kalendarzyk 2021

Kalendarzyk 2021
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Tomaszowie Maz.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
(w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz.15.00

UWAGA:
Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego mają krótszy termin:

Od 17 maja do 31 maja 2021r godz. 15:00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – oddział przygotowania wojskowego (w rozbiciu na grupy):

9 i 10 czerwca 2021 godz. 9:00 aula szkolna

Postępowanie uzupełniające:
 2 lipca 2021 godzina 9.00 – aula szkolna

3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 25 czerwca  2021r. do 14 lipca 2021r.         
do godz. 15:00

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych                  
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

22 lipca  2021r.

5. Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE
o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji), a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna
2 sierpnia 2021r. do godz. 14:00.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl