Webinarium - nabór elektroniczny

Drodzy Ósmoklasiści, drodzy Rodzice,

zapraszamy na wydarzenie na żywo, podczas którego zaprezentowane zostanie działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji kandydaci zapoznani zostaną z tegorocznym harmonogramem naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przeprowadzony zostanie proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

baner wydarzenie naborowe system0421

 

 

ZA TYDZIEŃ MATURY

Sowa1

 

 

Egzaminy maturalne odbywać się będą w terminach:  4–20.05.2021r.

 


Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 .Wszyscy przestrzegamy zasady bezpieczeństwa przesłane w poprzednim komunikacie: bezwzględnie przemieszczamy się w maseczkach, zachowujemy 1,5 m odstęp, korzystamy z środków dezynfekujących, unikamy spotkań w grupach.

Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości z fotografią, absolwenci lat ubiegłych również świadectwo ukończenia szkoły. Każdy zdający ma obowiązek posiadać własne materiały piśmienne – długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel, lupę /wg komunikatu/ . Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.

Szkoła zapewnia słowniki, tablice matemat. i fiz., wodę mineralną oraz kalkulatory.

W dn. 4.05.21, godz.9.00  jest egzamin z języka polskiego – pp ,

5.05.21, godz.9.00 z matematyki – pp.

Uczniowie z klas 4IT, 4H, 4E, 4I piszą w Sali nr 1 czyli  w Sali gimnastycznej,  do której są dwa wejścia. Pierwsze wejście od parkingu przy ul. Kawki – dla uczniów od 1 do 60 numeru na liście zdających. Szatnia dla tej grupy jest przewidziana w Sali 25 w budynku B.

Drugie wejście do Sali nr 1 czyli Sali gimnastycznej – to główne wejście do budynku C,  dla uczniów od nr 61 do 112 na liście zdających,  z szatnią przy Sali gimnastycznej.

Uczniowie klas 4 Met i 4 Mtw piszą na auli to jest sala nr 2, wchodzą wejściem – „przy żołnierzykach”,  korzystają z szatni przy auli.

Absolwenci lat ubiegłych piszą  egzamin maturalny z języka polskiego w stołówce, to jest sala nr 3. Wchodzą wejściem  od zaplecza stołówki. Gdzie również przewidziana jest dla tej grupy szatnia. Natomiast matematykę piszą w stołówce, zwanej Salą nr 3  oraz w Sali nr 5 i Sali nr 18 w budynku A.

W dniu 6.05.21 godz.9.00 odbywać się będzie egzamin z języka  angielskiego  pp – przydział sal zarówno na język angielski jak i  przedmioty zdawane w zakresie rozszerzonym jest  umieszczony na tablicach w budynku A i C.

Na egzamin z języka polskiego oraz matematyki uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, natomiast na języki i pozostałe egzaminy na godzinę 8.30.

Drogi Maturzysto,
nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel, wydawał się nie do zdobycia!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna życzy Wam otwartości umysłu, łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły! Dacie radę, powodzenia!

sowa2

Spotkanie online z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”


W czwartek 22.04.2021 odbyło się spotkanie online z pracownikami naukowymi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyły dwie klasy ZSP1 – klasa 1Mtw oraz klasa 2Iwp. Wykłady online prowadzone były w ramach zakończenia konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” i poświecone były bioróżnorodności  flory i fauny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Niebieskich Źródeł i okolic.

Zajęcia poprowadzili:

dr hab. Marcin Kiedrzyński (Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Środowiska UŁ)
nt. "Puszcza Pilicka: życie, ekologia i ewolucja roślin z sąsiedztwa, którego jeszcze nie znamy"
dr Katarzyna Janik-Superson (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) nt. Życie nietoperzy
dr Radosław Włodarczyk (Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) nt. " Różnorodność fauny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i okolic".

Mechanik to szkoła techniczna ,więc takie spotkanie pozwoliło uczestnikom przybliżyć problematykę ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego naszych okolic. Proekologiczne postawy powinny towarzyszyć nam każdego dnia, dlatego warto było posłuchać o przydatności nietoperzy w środowisku naturalnym chociażby po to, żeby nie niszczyć ich miejsc lęgowych czy też dowiedzieć się, jak zmieniła się szata roślinna okolic Tomaszowa na przestrzeni ostatnich dekad.

Organizatorki spotkania:
Katarzyna Krawczyk
Iwona Opałka

01 01

01 01

01 01

01 01

01  01

01  01

01

Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom III edycji projektu CWKM.

 26 kwietnia br. o godz. 12.00 w Warszawie w Klubie Garnizonowym Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się uroczystość wręczenia przez Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka certyfikatów absolwentom III edycji projektu CWKM. Na uroczystość zostało zaproszonych 16 szkół z całej Polski. Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły Pan Dariusz Kwiatkowski oraz jeden najlepszy uczeń z klasy wojskowej kadet Szymon Spała-Kaniewski, który uzyskał średnią wyników nauczania za cztery lata 5,16 oraz ocenę celującą ze szkolenia wojskowego.

003

 

002

 

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=1RH4CQwSPVU

"Młodzież-Kompetencje-Sukces'' - Podsumowanie Projektu


22 kwietnia 2021 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt PO WER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.
Wśród zaproszonych gości była pani Beata Stańczyk Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski, panie wicedyrektor Jolanta Nikodemska i Urszula Seredyn, oraz pani Sylwia Błoch kierownik szkolenia praktycznego.

Gościliśmy również młodzież, uczestników projektu jak również opiekunów przedsięwzięcia panie Alicję Sęk, Iwonę Dróżdż, Iwonę Opałkę oraz Martę Zieję.
Konferencję rozpoczęła pani koordynator Marta Zieja, od krótkiego przedstawienia założeń projektu, jego celów oraz rezultatów.

Następnie uczestnicy opowiedzieli o czasie, który spędzili w mieście Barcelos w Portugalii. Przy pomocy przygotowanych przez siebie prezentacji, zdjęć i filmików opowiedziel o ciekawych zajęciach edukacyjnych i sportowych, w których uczestniczyli podczas 10-cio dniowego pobytu w szkole partnerskiej, spędzaniu wolnego czasu na zwiedzaniu pięknych miejsc, próbowaniu lokalnej kuchni i słonecznych chwilach spędzonych nad oceanem. Uczestnicy podziękowali również panu Jackowi Matyszewskiemu, koordynatorowi i opiekunowi projektu, za wsparcie i pomoc podczas jego realizacji.

W swoim przemówieniu Pani naczelnik podkreśliła jak ważną rolę w rozwoju młodego człowieka stanowi możliwość poznawania nowych ludzi, miejsc oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się w obcym języku. Pan dyrektor natoniast podkreślił, że podczas pobytu za granicą młodzież Mechanika promowała nie tylko szkołę ale także powiat i kraj, a swoim nienagannym zachowaniem dała wyraz otawrtości i dojrzałości.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie uczestnikom i opiekunom Europassów Mobilności potwierdzających nabycie kluczowych kompetencji z zakresu kompetencji językowych, matematycznych, nauk przyrodniczych , cyfrowych oraz społecznych.

Na ręce pani Naczelnik przekazana została pamiątka z pobytu w Portugalii-piękna, kolorowa, tradycyjna figurka portugalskiego koguta. Wydarzenie zakończyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za wspaniale spędzony czas!

Za pomoc przy przygotowaniu wydarzenie serdecznie dziękujemy panom Piotrowi Gojlatowi, Rafałowi Andryszkiewiczowi, Michałowi Skalskiemu z 2Icp oraz Julkowi Maksymowiczowi z 2I.

Opiekunowie projektu
Alicja Sęk
Iwona Dróżdż
Iwona Opałka
Marta Zieja

01

02 03

02 03

02 03

02 03

02 03
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl