Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje dobrego „jutra”.

27.04.2023 upamiętniliśmy uchwalenie ważnego dokumentu w dziejach Polski – Konstytucji 3 Maja. W 1791r została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja, uchwała regulująca działanie państwa i społeczeństwa. W akademii uczestniczyła cała społeczność szkolna – dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie. W trakcie przedstawienia została odświeżona historia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Występ młodzieży urozmaicony był recytacją wierszy, śpiewaniem piosenek i projekcją prezentacji multimedialnej.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie:

Sandra Kwiatek   4Mtw
Aleksander Kość 1H
Szymon Ogórek  1Et
Mateusz Sepkowski  1Et
Hubert Kaczmarek  1Et
Julita Rapalska  1M
Paweł Stanek  1M
Kacper Kotynia  1M
Jakub Krajewski  1M

Podziękowania kierujemy w stronę państwa Katarzyny i Piotra Goljatów  a także zespołu chłopców z radiowęzła.

Kszczot Robert
Wroniszewska Marta

000

001 002

003 004

005 006

007 008

 

Egzaminy maturalne 2023

Egzaminy maturalne odbywać się będą
od 4 do 22 maja 2023 roku.

Sowa1

Terminy matur:
04 maja – język polski na poziomie podstawowym o godz.9.00
05 maja – język angielski – godz.9.00,  oraz język niemiecki o godz.14.00 na poziomie podstawowym
08  maja – matematyka na poziomie podstawowym o godz.9.00
09 maja – język angielski na poziomie rozszerzonym o godz. 9.00 oraz filozofia o godz.14.00

Pozostałe terminy i harmonogramy czasowe egzaminów ustnych z języka polskiego, języka  angielskiego, niemieckiego  jak również egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym są umieszczone w gablotach na pierwszym piętrze budynku A.

Egzaminy  odbędą się będą w salach lekcyjnych budynku A oraz B. (zgodnie z wywieszoną informacją). Szatnia dla maturzystów - sala nr  2.
Zdający przychodzą do szkoły  na godz.8.15. Wszyscy w stroju galowym z dowodem tożsamości z fotografią, absolwenci lat poprzednich również ze świadectwem ukończenia szkoły. Każdy zdający winien posiadać długopis z czarnym tuszem, na matematykę: linijkę i cyrkiel. Natomiast tablice metamatematyczne i fizyczne, słowniki i kalkulatory – zapewnia szkoła. Materiały, które należy posiadać na innych egzaminach są umieszczone w tabelach na tablicy informacyjnej MATURY, bud. A. Proszę zapoznać się również z czasem trwania egzaminów, terminami dodatkowymi, terminami ogłoszenia wyników i innymi procedurach obowiązującymi na czas egzaminów w tym roku szkolnym.

Uwaga! Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych /np. telefon, zegarek/, książek, maskotek. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, obserwator oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu. Informacji dot. egzaminu maturalnego udziela wicedyrektor – URSZULA SEREDYN
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna życzy Wam  otwartego umysłu, opanowania stresu i wiary we własne siły.

POWODZENIA

Komunikacja strategiczna

Kadeci "Mechanika "zakończyli szkolenie z zakresu komunikacji strategicznej.
Podczas szkolenia nasi kadeci zapoznani zostali z technikami, źródłami i spodobami przekazywania różnych informacji mających przynieść oczekiwane przez ich nadawców rezultaty oraz sposoby ich weryfikacji i reagowania na nieprawdziwe treści.

001 002

003 004

Zajęcia kadetów

Kadeci Zespołu Szkół Ponapodstawowych nr.1 w Tomaszowie Mazowiecki uczestniczyli w szkoleniu TCCC.
 
TCCC (Tactical Combat Casualty Care), to szkolenie z zakresu opieki przedszpitalnej pola walki, obejmujące teorię oraz niezbędną praktykę działania w sytuacji ratowania życia w warunkach ekstremalnych.
Szkolenie przeprowadzili instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej.

001 002

003 004

 

Szkolenie praktyczne kadetów.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych trwa praktyczne szkolenie kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr.1 w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas szkolenia kadeci ćwiczą poznane wcześniej elementy walki wręcz, budowy broni i taktyki.

001 002

003 004

005 006

Na strzelnicy Ligi Technik Obronnych

Uczniowie klasy I Mtw mieli możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych na strzelnicy Ligi Technik Obronnych w Tomaszowie Mazowieckim. Przed rozpoczęciem strzelania Pan Profesor Mieczysław Kwapisz przeprowadził instruktaż dotyczący zasad zachowania się na strzelnicy, obchodzenia się z bronią oraz warunków strzelania.  W ramach zajęć przeprowadzono klasowy turniej strzelecki, gdzie każdy z uczestników oddał w sumie 8 strzałów. Ocenie podlegało 5 najlepszych wyników.

Najwięcej punktów uzyskali:
1.    Niedźwiecki Szymon - 43 punkty,
2.    Pęczek  Bartosz -  42 punkty,
3.    Trojak Jakub - 41 punktów.

Dziękujemy za udostępnienie strzelnicy i przeprowadzenie zajęć strzeleckich.
Pani Profesor Beata Goździk

001 002

003 004

Zajęcia z komunikacji strategicznej.

Kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej z komunikacji strategicznej.
Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach kolejnego etapu rozbudowy zdolności komunikacyjnych Wojska Polskiego prowadzonej przy udziale Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.
Wprowadzenie zajęć z przedmiotu „Podstawy Komunikacji Strategicznej – teoria i praktyka”, ma na celu umożliwienie kadetom rozpoczęcie właściwego procesu przyswajania umiejętności komunikowania.
Nasi kadeci zapoznani zostali z najnowszymi standardami funkcjonowania w środowisku informacyjnym zawartymi we wprowadzanych właśnie w NATO doktrynach, które rewolucjonizują podejście do komunikacji strategicznej i zasadniczo redefiniują jej rolę w operacji połączonej. Otaczająca nas rzeczywistość sprawia bowiem, że narracja nie ogranicza się już do odpowiednich tez komunikatu prasowego, a zaczyna kierować poczynaniami dowódców każdego szczebla, ruchami sił i ogólnym wymiarem prowadzenia działań.

001 002

003 004

Zajęcia z komunikacji strategicznej.

Kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej z komunikacji strategicznej.

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach kolejnego etapu rozbudowy zdolności komunikacyjnych Wojska Polskiego prowadzonej przy udziale Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.

Wprowadzenie zajęć z przedmiotu „Podstawy Komunikacji Strategicznej – teoria i praktyka”, ma na celu umożliwienie kadetom rozpoczęcie właściwego procesu przyswajania umiejętności komunikowania.

Nasi kadeci zapoznani zostali z najnowszymi standardami funkcjonowania w środowisku informacyjnym zawartymi we wprowadzanych właśnie w NATO doktrynach, które rewolucjonizują podejście do komunikacji strategicznej i zasadniczo redefiniują jej rolę w operacji połączonej. Otaczająca nas rzeczywistość sprawia bowiem, że narracja nie ogranicza się już do odpowiednich tez komunikatu prasowego, a zaczyna kierować poczynaniami dowódców każdego szczebla, ruchami sił i ogólnym wymiarem prowadzenia działań.

Postawy strzeleckie.


Szkolenie strzeleckie to jedno z zajęć praktycznych, jakie odbywają kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,  którego celem jest przygotowanie do przyszłej służby w jednostkach Wojska Polskiego.
Tematem szkolenia było: Przyjmowanie postaw strzeleckich  i łączne czynności  do strzelania. Młodzież została  podzielona na grupy i kolejno uczestniczyła w ćwiczeniach. Żołnierze przypomnieli zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas obsługi  broni.
Ćwiczenie postaw strzeleckich było kontynuacją prowadzonych wcześniej zajęć. Kadeci doskonali utrzymywanie postawy stojącej, klęczącej i leżącej w miejscu. Szkolenie prowadzili instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej.

001 002 003

004 005 006

007 008

TURBOLANDESKUNDE 2023 - etap regionalny


Dnia 21 kwietnia 2023 drużyna składająca się z  trzech uczniów naszej szkoły wzięła udział w etapie regionalnym VIII ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego  "TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego" zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
Etap drugi odbył się w Zduńskiej Woli. Uczniowie Zuzanna Dremlik, Mikołaj Pawlak (klasa 2 Iw) i Marcin Trachta (klasa 4 MTw)  zmagali się z pytaniami dotyczącymi  m. in. geografii, historii, polityki, przemysłu, mediów, kultury, lokalnych zwyczajów, tradycji i znamienitych osobowości Austrii. Uczestnicy losowali pytania z puli za jeden (test wyboru po polsku), dwa (test wyboru po niemiecku)  lub trzy punkty (pytania otwarte po niemiecku).
Wprawdzie nie udało się dostać do etapu centralnego, ponieważ awansowała tylko jedna drużyna spośród 25, ale otrzymaliśmy całkiem niezły wynik.
 
Gratulujemy  i zachęcamy do poznawania krajów niemieckiego obszaru językowego.
Nauczycielem przygotowującym do konkursu była pani Iwona Poganowska.

001 002

003 004

005 TurboLandseskunde2023

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2022 - kl. I
22.09.2022 - kl. II i kl. III
23.09.2022 - kl. lV
16.11.2022 - kl. I
17.11.2022- kl. II i kl. III

18.11.2022 - kl. lV

16.12.2022 - kl.IV maturalne
2.02.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.

3.02.2023 - kl. II i kl. III
26.04.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.
27.04.2023 - kl. II i kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk