II OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI HOTELARSKICH

W dniu 13 grudnia 2023r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się regionalny - II Etap  Olimpiady Umiejętności Hotelarskich pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

ouh
 
Motto II Olimpiady Umiejętności Hotelarskich:
SUKCES W HOTELARSTWIE TO TEŻ ODKRYWANIE POTRZEB GOŚCIA BIZNESOWEGO
Naszą szkołę w Warszawie reprezentowały uczennice z klasy V Hp  Aleksandra Pakowska i Małgorzata Kłosińska. Uczennice udzieliły odpowiedzi na 40 pytań testowych i przygotowały dokumenty
do zadania praktycznego w języku angielskim.


Główne cele Olimpiady:
-  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem,
-  motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
-  kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
-  zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
-  integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
-  dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich.

Gratulujemy uczennicom uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach i olimpiadach.

Opiekun
Hanna Drewniak

001 002

SPOTKANIE OPŁATKOWE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

20 grudnia  uczniowie z klasy drugiej technikum hotelarstwa w ZSP NR 1 wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej oraz nauczycielami ZSP Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz Szkoły Podstawowej Nr 7, uczestniczyli w spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w DPS przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dla podopiecznych  były przygotowane ciasta, pierniki, przepiękne  kartki świąteczne, stroiki oraz część artystyczna, czyli życzenia i wspólne kolędowanie. Aleksander Kość oprócz wykonania kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”, zaprezentował również swój autorski wiersz pt. „Opowieść o choince…”. Oliwia Sobiesiak zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna Panna”.

Za wspaniałą uroczystość mieszkańcy DPS – u podziękowali gromkimi brawami.
Nie obyło się również bez łez wzruszenia ze strony podopiecznych.
Za udział w spotkaniu serdecznie dziękuję uczniom: Aleksandrowi Kościowi, Oliwii Sobiesiak, Natalii Ostrowskiej oraz Nikoli Szewczyk.

Opiekun Szkolnego Klubu Żonkila,
Beata Chwalińska

001 002

003 004

Pobyt w OSW w ramach akcji ciasto

W dniu 20 grudnia 2023 r. uczniowie wraz z opiekunami  „Mikołajkowej Akcji Ciasto” gościli w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim. Młodzież ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazała dla przyjaciół z OSW życzenia i prezenty.
Organizatorzy: Hanna Drewniak i Jacek Mrozicki.

001 002

003 004

005 006

007

 

Turniej Strzelecki ZSP Nr 1 rozpoczęty

2H w składzie: Nadia Kudziewicz, Natalia Łopat, Jakub Dudziński, Bartosz Maciąg, Jakub Rakowski, wychowawczyni Beata Goździk.
Brawo 2H !!!  🎯
 
001
 
 
002 003
 
004 005

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny

W dniu 09.12.2023 odbył się I Etap Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego im. profesora Lecha Solarza Wojskowej Akademii Technicznej  im. Jarosława Dąbrowskiego. Konkurs adresowany był do uczniów klas maturalnych  i składa się z dwóch etapów. Uczestnicy w czasie 90 minut  mieli do rozwiązania 20 zadań z zakresu fizyki szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Do drugiego etapu zgłoszeni zostali uczniowie klasy 5MTp: Kacper Juszczak, Beniamin Kisiel, Łukasz Muskała, Patryk Janus i Mateusz Socha. Gratulujemy!

Opiekunem jest  Jolanta Nikodemska

001 002

005

 

Wspólne wykonywanie stroików świątecznych

foto

 

W czwartek 14 grudnia na auli szkolnej zorganizowano akcję wykonywania stroików bożonarodzeniowych. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie przygotowywali świąteczne stroiki, które będą miłym upominkiem dla nauczycieli emerytów pracujących kiedyś w naszej szkole.
Tradycja robienia stroików w naszej szkole pozwala nam poczuć bożonarodzeniowy nastrój oraz uczy młodzież szacunku i zachowania w pamięci byłych pracowników. Każdy chce, aby pamięć o nim pozostała w miejscu, gdzie spędziliśmy wiele lat naszego życia przekazując innym szereg cennych wartości.
Na zakończenie wybrano najpiękniejsze stroiki. Zadanie komisji było niezwykle trudne, gdyż wszystkie dekoracje były piękne i nietuzinkowe.

1 miejsce zajął stroik klasy 1 Mt-w z wychowawcą Arkadiuszem Świątkiem,
2 miejsce stroik klasy 2 Mt-w z wychowawcą Wojciechem Dzwonkowskim,
3 miejsce stroik klasy 2Ia z wychowawczynią Sylwią Błoch,
4 miejsce stroik klasy 1 M z wychowawcą Adamem Czekajem,  
5 miejsce stroik klasy 2 E z wychowawczynią Lidią Stępkowską,
6 miejsce stroik klasy 5 Iwp z wychowawczynią Iwoną Poganowską.

Nagrodami dla wyróżnionych stroików od Rady Rodziców są płyty z kolędami oraz bilet dla klasy "dzień bez pytania".
Odbiór nagród przez przedstawicieli wyróżnionych klas odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o godz. 10.10 w gabinecie Dyrektora Szkoły.

Nagrodzonym klasom gratulujemy i do zobaczenia za rok!.

zdj. Michał Skalski

001 002

005 006

007 008

009 010

050

KOLEJNA STRZELNICA W „MECHANIKU” OTWARTA!!!

foto

 

Dnia 14 grudnia 2023 roku miało miejsce otwarcie „Strzelnicy Wirtualnej” z programu Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „STRZELNICA W POWIECIE 2023” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Marszałek Senior IX kadencji Pan Antonii Macierewicz, Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi Pan ppłk Piotr Wyrzykowski, Starosta Tomaszowski Pan Mariusz Węgrzynowski, jego zastępca Pan Leszek Ogórek, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pan Michał Czechowicz, Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Pan Leon Karwat, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pan Włodzimierz Justyna, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Powiatu Tomaszowskiego, Pani Beata Stańczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Powiatu Tomaszowskiego Pan Łukasz Cerazy, Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim ks. Grzegorz Chirk, Przedstawiciele służb mundurowych: płk Adam Grela Prezes XXV Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Tomaszowie Maz., ppłk Grzegorz Plaskota Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej, ppłk Piotr Idus Szef Sztabu 25BKPow reprezentujący Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ks. kpt. Błażej Woszczek kapelan garnizonu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk Jerzy Nawotka Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Maz., st. chor. sztab. Jacek Nikodemski, Starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, st. chor. sztab. Andrzej Klepacz, starszy podoficer dowództwa 7bkpow. Dyrektorzy tomaszowskich szkół ponadpodstawowych: Pani Monika Laudy – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Pan Arkadiusz Broniarek – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Pani Agnieszka Dziedzic – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8, Pani Halina Fijałkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Pani Katarzyna Banaszczak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Witold Mazurek.

„To dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że warto mieć marzenia, a jeśli tylko zamienić marzenia na plany, wszystko staje się możliwe” – tymi słowami powitał wszystkich zebranych na uroczystości, przewodniczący samorządu uczniowskiego Olivier Jaworski. Rozpoczynając swoją wypowiedź, Pani Wicedyrektor Jolanta Nikodemska powiedziała „Pomysł na strzelnicę narodził się dwa lata temu, kiedy zauważyliśmy potrzebę zwiększenia nacisku na przygotowanie kadetów do różnych zawodów strzeleckich organizowanych na terenie całej Polski”. Podczas swojej wypowiedzi przedstawiła w skrócie drogę powstawania strzelnicy oraz program na przyszłość związany z posługiwaniem się bronią i wymogami jakie czekają kadetów. Uroczystość otwarcia strzelnicy urozmaicił pokaz wyszkolenia kadetów.

Przedsięwzięcie to przyniesie szereg korzyści dla szkoły i całej społeczności, organizacji proobronnych, a jednocześnie poprawi bazę dydaktyczną naszej szkoły, umożliwiającą profesjonalne przygotowanie uczniów do późniejszego pełnienia służby. Strzelnica jest w pełni bezpieczna i umożliwia wyrobienie bezpiecznych zachowań ćwiczących. Multimedialna przenośna wideo-strzelnica umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej broni i działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość, kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej. Dzięki temu systemowi możemy szkolić uczniów w strzelaniu statycznym, gdzie mamy możliwość wydłużania lub skracania odległości, możemy używać również różnych czynników pogodowych. W zależności od stopnia zaawansowania danego ucznia, będziemy wykorzystywali poszczególne programy jak zaznacza opiekun obiektu Wojciech Dzwonkowski, który wspólnie ze swoimi wychowankami zaprezentował zaproszonym gościom możliwości strzelnicy wirtualnej i umiejętności kadetów. Użytkownikami nowo otwartej strzelnicy będą nie tylko uczniowie klas wojskowych ZSP nr 1, ale również młodzież ze szkół Powiatu Tomaszowskiego oraz inne stowarzyszenia działające na terenie Powiatu. Środki na inwestycję, to dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 200 000,00 zł, całkowita wartość strzelnicy to 265 840,72 zł, pozostała kwota 65 840,72 zł to wkład własny Powiatu Tomaszowskiego.

001 002

012

022 027

Mikołajkowa "Akcja ciasto"

W dniach 6 i 7 grudnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się mikołajkowa "Akcja ciasto". Do akcji bardzo chętnie włączyli się uczniowie klasy 1H, 1M, 1Ia, 1Ib, 1Mtw, 2Et, 2Mtw, 2H, 2E, 3H, 4IH, 4MEt, 4E, 5Iwp i nauczyciele i obsługująca całość klasa 5 Hp. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy piekli i kupowali nasze słodkości bardzo dziękujemy. Cały dochód ze sprzedaży ciast przeznaczamy na upominki gwiazdkowe dla wychowanków Domu Dziecka oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim.

Przygotowaniem i organizacją stoiska oraz nadzorowaniem sprzedaży zajęła się Pani Hanna Drewniak.

Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski z opiekunami.

001 002

003 004

006 007

008 010

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk