X EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR-VIVRE – ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA


W  tym roku szkolnym Zespół Nauczycieli  Przedmiotów Zawodowych Hotelarskich już po raz dziesiąty był organizatorem  Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas ósmych szkół powiatu tomaszowskiego.  Ze względu na pandemie konkurs ten został zorganizowany w formie on-line i trwał od 12-16.04.2021 r.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego podnoszenia wiedzy.

W dwustopniowym konkursie udział wzięło 24 uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Wiadernie, Szkołę Podstawową  Nr  6 w Białobrzegach, Szkołę Podstawową nr 3, nr 8 oraz nr 10 z Tomaszowa Mazowieckiego.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową na platformie Kahoot, dotyczący zasad nakrywania i podawania do stołu, doboru nakrycia i zastawy stołowej, sztuki jedzenia, zachowywania się przy stole i właściwego ubioru w zależności od okazji.

W ramach części praktycznej, trzyosobowe drużyny miały za zadanie wykonać prezentacje multimedialne dokumentujące przygotowanie nakrycia do posiłku dla czterech osób, wykonanie dekoracji o tematyce „Egzotyczny stół”, przygotowanie małych egzotycznych deserów dla czterech osób oraz  propozycję menu (karta menu) w dowolnym opracowaniu.

Ocenie podlegały:  kreatywna aranżacja egzotycznej dekoracji, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek, estetyka wykonania menu oraz inwencja twórcza uczniów.
Oto wyniki tegorocznej, jubileuszowej X edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”


    
Najlepsi  z  części teoretycznej:

I miejsce  –  Zuzanna  Pietrzyk  Szkoła Podstawowa nr 10  
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak

II miejsce  – Angelika Rzepecka  Szkoła Podstawowa w Wiadernie  
Opiekun:  Krzysztof Cyniak

III miejsce – Blanka Domaradzka  Szkoła Podstawowa nr 10
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak
ex aequo
Jakub Gogol    Szkoła Podstawowa nr 6    
Opiekun:  Aneta Stanisławska
ex aequo
Hubert Goska  Szkoła Podstawowa nr 8
Opiekun:  Aneta Gliszczyńska

Najlepsi z części praktycznej:

I miejsce    Szkoła Podstawowa nr 10   drużyna w składzie:
Agata Dziubałtowska, Julia Woicka, Nadia Stefańska
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak

II miejsce    Szkoła Podstawowa nr 6    drużyna w składzie:
Aleksandra Dobrowolska, Patryk Wella, Jakub Gogol
Opiekun:  Aneta Stanisławska

III miejsce      Szkoła Podstawowa w Wiadernie   drużyna w składzie:
Nikola Dębowska, Maria Sepkowska, Marika Jaśkiewicz
Opiekun:  Krzysztof Cyniak

Jury Konkursu przyznało dwa wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 10   drużyna w składzie:
Blanka Domaradzka, Zuzanna Pietrzyk, Wiktoria Szewczyk
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak

Szkoła Podstawowa w Wiadernie   drużyna w składzie:
Angelika Rzepecka, Iga Ślifierska, Julia Jaworska
Opiekun:  Krzysztof Cyniak


Puchary dla najlepszych drużyn, które otrzymały najwyższą liczbę punktów
zarówno z części teoretycznej i praktycznej

I miejsce  Szkoła Podstawowa nr 10   
Blanka Domaradzka, Zuzanna Pietrzyk, Wiktoria Szewczyk

II miejsce  Szkoła Podstawowa nr 10   
Agata Dziubałtowska, Julia Woicka, Nadia Stefańska

III miejsce  Szkoła Podstawowa w Wiadernie   
Angelika Rzepecka, Iga Ślifierska, Julia Jaworska

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy oraz opiekunowie drużyn upominki.
Nagrody ufundował ZSP nr 1 oraz Wydział Kultury i Sportu w Tomaszowie Mazowieckim.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie XI edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”.
Serdeczne  podziękowania  za  pomoc  w organizacji i przeprowadzeniu konkursu składamy Dyrekcji  Szkoły,  p. Beacie Dębińskiej, p. Piotrowi Goljatowi, Michałowi Skalskiemu z klasy II Icp oraz przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiemu Antkowi Jagielińskiemu.

Zespół Nauczycieli Zawodowych Przedmiotów Hotelarskich
Beata Chwalińska
Magdalena Piotrowska
Małgorzata Wuls
Hanna Drewniak

DSC 0070

DSC 0083

menu  stół Japonia

Stół egzotyczny   Stół Wiaderno

Stół Grecja  Nakrycie Grecja 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW w sprawie wydania ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021

 
1.  Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości ponieważ: 
1/ nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2/ nie przystąpili do  egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących " egzaminów.
 
2.  Absolwenci, o których mowa wyżej składają do dyrektora właściwej OKE, w naszym przypadku w Łodzi, wniosek do 31 maja 2021 r.- załącznik nr 31.
 
3. Absolwenci LO, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2015 r., 
i do 2020 r. włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie (do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej), ponieważ w październiku 2020 r. upłynął 5-letni okres, w którym absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.

Awans do finału V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

 
Miło nam poinformować, iż pomimo pandemii nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach. Ostatni sukces to zakwalifikowanie się do finału dwóch zespołów biorących udział w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku.
Pierwsza drużyna w składzie: Karolina Badek, Laura Latocha, Oktawia Tomasik.
Druga drużyna w składzie: Sandra Kwiatek, Martyna Rybak, Filip Małocha.
Wszyscy uczniowie chodzą do klasy 2 Mt-w. Opiekunem obu grup podczas pierwszego etapy był wychowawca Arkadiusz Świątek.
Prezentujemy filmy uczniów na temat zanieczyszczenia środowiska oraz zagrożenia atomowego.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca zakończona.
Dzisiejsze posiedzenie Komisji rekrutacyjnej wyłoniło uczestnika projektu Erasmus+.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, niebawem rozpocznie się przygotowanie językowe.
 
Aktualna lista uczestników projektu i lista rezerwowa:
 

Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF
 

APEL PODSUMOWUJĄCY I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W środę 24 marca 2021 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel podsumowujący semestr pierwszy. Przewodniczący Samorządu Szkolnego Antoni Jagieliński przywitał wszystkich obecnych. Na uroczystości zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Beata Stańczyk Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego. Powitano Dyrekcję Szkoły w osobach: Pana Dariusza Kwiatkowskiego, Panią Jolantę Nikodemską i Panią Urszulę Seredyn oraz kierownika Kształcenia Praktycznego Panią Sylwię Błoch, przewodniczącego Rady Rodziców pana Witolda Mazurka oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego: panią Iwonę Poganowską, panią Martę Zieję i pana Jacka Mrozickiego, diakona Alana Wąsowskiego oraz uczniów.
Głos zabrała pani Beata Stańczyk gratulując uczniom sukcesów, zachęcając do dalszej wytężonej pracy. Pani Naczelnik skierowała swoje podziękowania również pod adresem Dyrekcji oraz nauczycieli, którzy w tej niezwykle trudnej sytuacji zdalnego nauczania są wsparciem dla uczniów i motywują ich do nauki. Pani Beata Stańczyk złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

W pierwszej części spotkania wręczono nagrody "Złotej dziesiątce Mechanika” czyli uczniom, którzy na zakończenie pierwszego półrocza osiągnęli najwyższą średnią w szkole.

Wśród nich znaleźli się:

Sandra Kwiatek 2 Mtw - 5,13
Aleksandra Pakowska 2 Hp - 5,11
Sebastian Świderek 3 IT - 5,11
Mikołaj Tatar 2 Icp - 5,10
Kamil Krzeszewski 4 IT - 5,08
Piotr Duczek 4 I - 5,08
Emilia Bielawska 2 H - 5,07
Damian Borowski 3 IT - 5,06
Bartłomiej Jedyk 2 I - 5,06
Dawid Baska 3 IT - 5,00
Filip Galiński 2 I - 5,00
Jurand Kryszewski 2 Mtw - 5,00
Rafał Lipski 2 I - 5,00
Bartosz Zając 4 MEt - 5,00
Adrian Gil 3 Iw - 4,95

W kolejnej części nagrodzono najbardziej kreatywne osoby w konkursie wewnątrzszkolnym "Kolorowa Wielkanoc". Pomysłodawcą konkursu była wicedyrektor Pani Urszula Seredyn, a przeprowadziła go wraz z księdzem Konradem Sulmirskim oraz diakonem Alanem Wąsowskim.
Nagrodę za I miejsce otrzymały ex aequo Aleksandra Siewierska z kl. 2Hp i Oliwia Sęk z kl.1 Mtw, II miejsce przyznano dla Maksymiliana Grabowskiego z kl. 1 Met i dla Weroniki Serafin z kl. 1 IH. Na III miejscu znalazły się prace Dominika Kopreka z kl. 2 IT Wiktorii Chilińskiej z klasy 2 Hp.
W dalszej części wyróżniono ucznia, który wykazuje się niezwykłym zaangażowaniem w działalność szkolną i pozaszkolną, to tak zwany ,,społecznik Mechanika”, którym jest Dominik Mazurek z klasy 2 Iwp.
Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości oraz złożył życzenia świąteczne.

Foto: Michał Skalski, klasa 2 Icp

  02  

  05  20

 

Konkurs "Podaj dalej"

podaj dalej

ZASADY KONKURSU „PODAJ DALEJ”

„Podaj dalej” jest to konkurs dedykowany wszystkim uczniom ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem zabawy  jest propagowanie aktywnego stylu życia w czasach pandemii, ale także zacieśnienie więzi koleżeńskich w grupach.

W konkursie może wziąć udział grupa 4 uczniów  lub więcej (mogą być z różnych klas). Każdy uczestnik nagrywa krótki filmik z własnym udziałem (kilka sekund), na którym ćwiczy z przyborem sportowym (np. piłką, skakanką, hantlem, ringiem, itp.) i podaje go dalej  osobie z następnego filmiku. Kolejny uczestnik nagrywa się jak odbiera, ćwiczy i podaje dalej dany przedmiot. Oczywiście podania pomiędzy kolejnymi filmikami muszą być spójne.

Dla przykładu: jeśli osoba nr 1 turla piłkę po podłodze, to osoba nr 2 nagrywa się jak chwyta piłkę z podłogi, ćwiczy z nią i na przykład podrzuca. Osoba nr 3 łapie piłkę i podaje ją dalej lub zamienia na skakankę, ringo, handelek itp. Przybory sportowe można zmieniać dowolną ilość razy. Zmontowany filmik  (o maksymalnej długości 1min.30sek.) przesyłamy na adres mailowy: wf.mechanik.zsp1@gmail.com lub bezpośrednio do p. Dobrawy Smejdy na messangera w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021r.

Życzę miłej zabawy, czekają na Was atrakcyjne nagrody!!!

Dobrawa Smejda

plakat podaj dalej

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl